Case Report

Schwannoma in the Supraclavicular Region: Case Report

10.5152/tao.2018.2579

  • Erol Keleş
  • Orkun Eroğlu
  • İbrahim Hanifi Özercan
  • İlhan Özel

Received Date: 10.06.2017 Accepted Date: 15.10.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):54-57

Schwannomas are benign tumors arising from schwann cells in peripheral, cranial, and autonomic nerve sheaths. Approximately half of all cases of schwannomas are observed in the head and neck region. In this study, a 71-year-old male patient presenting with a stiff mobile mass in the left supraclavicular region and diagnosed as a schwannoma after total excision was presented.

ÖZET

Schwannomlar periferik, kranial ve otonom sinir kılıflarındaki schwann hücrelerinden kaynaklanan benign tümörlerdir. Tüm vücutta schwannom olgularının yaklaşık yarısı baş boyun bölgesinde görülür. Bu çalışmada, boynun sol supraklavikuler bölgesinde sert mobil kitle ile başvuran ve total eksizyon sonrası schwannom tanısı alan 71 yaşında erkek hasta sunuldu.

TR PDF

Keywords: Schwannoma, neck, supraclavicular region, benign tumor