Case Report

Is There a Relationship Between Chronic Rhinosinusitis and Otitis Media with Effusion in Pediatric Patients?

  • Adil Eryılmaz
  • Halit Akmansu
  • Engin Dursun
  • Muharrem Dağlı
  • Aydın Acar
  • Mehmet Türkay
  • Hakan Korkmaz

Received Date: Accepted Date: 16.06.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(3):164-168

Our purpose was to investigate the role of chronic rhinosinusitis (CRS) and adenoid vegetation hypertrophy (AVH) in pediatric patients with otitis media with effusion (OME). Paranasal sinus computerized tomography scans were taken, and acoustic impedancemetry were performed in 42 patients with rhinosinusitis related symptoms nonresponsive to antibiotic therapy. There were 19 male, 23 female patients with an age range of 3 to 13 (mean 7). OME, CRS and AVH were found in 61.9% (26/42), 45.2% (19/42) and 83.3% (35/42) of the patients, respectively. CRS was found in 57.7% (15/26) and 25.0% (4/16) of the patients with and without OME [p<0.05], AVH was found in 92.3% (24/26) and 68.8% (11/16) of the patients with and without OME [p>0.05], respectively. Our results in this study suggest that CRS may independently contribute to the course of OME in children. Therefore, these patients should be investigated for the presence of CRS.

ÖZET

Çalışmadaki amacımız, efüzyonlu otitis medialı (EOM) çocuk hastalarda kronik rinosinüzit (KRS) ve adenoid vejetasyon hi-pertrofisinin (AVH) rolünü araştırmaktı. Antibiyotik tedavisine yanıtsız, rinosinüzit semptomları olan 42 hastanın, paranazal sinüs bilgisayarlı tomografileri ve akustik impedans incelemeleri yapıldı. Hastaların 19'u erkek, 23'ü bayandı. Hastaların en küçüğü 3 en büyüğü 13 olup, ortalama yaş 7 idi. Hastaların, %61.9'unda (26/42) EOM, %45.2'sinde (19/42) KRS ve %83.3'ünde (35/42) AVH mevcuttu. KRS, EOM bulunan hastaların %57.7'sinde (15/26), bulunmayan hastaların %25.0'inde (4/16) [p<0.05], AVH ise EOM bulunan hastaların %92.3'ünde (24/26) ve bulunmayan hastaların %68.8'inde (11/16) [p>0.05] belirlendi. Sonuçlarımız, çocuklarda KRS'in EOM etyo-lojisinde rolü olabileceğini ve bu nedenle bu hastaların KRS yönünden de değerlendirilmesi gerektirildiğini düşündürtmektedir.

Keywords: Chronic rhinosinusitis, otitis media with effusion, adenoid vegetation hypertrophy.