Case Report

Reconstruction of Orbital Walls with Bone Cement in a Maxillectomy Patient

10.5152/tao.2015.588

  • Abdülhalim Aysel
  • Sercan Göde
  • Raşit Midilli
  • H. Bülent Karcı

Received Date: 21.04.2014 Accepted Date: 08.10.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(4):183-187

Orbital wall defects occur because of trauma and secondary to oncologic surgery. Reconstruction of orbital bones is of most importance to ensure normal eye functions and cosmesis. Acrylic resin materials can be used instead of a bone in orbital wall defects that are secondary to the resection of tumors invading the orbita. Polymethyl methacrylate is one of the acrylic resin materials. In this study, the orbital wall reconstruction technique with bone cement after maxillectomy and results are reported.

ÖZET

Orbita kemik defektleri travmaya bağlı veya tümör cerrahisi sonucunda oluşabilmektedir. Normal göz fonksiyonlarının ve estetik görünümün korunması amacıyla orbital kemik yapıların rekonstrüksiyonu önem taşımaktadır. Tümörün orbital yayılımına bağlı kitle eksizyonu yapıldığında oluşabilecek olan orbita kemik duvar defektlerinde çeşitli akrilik reçine malzemeler kemik yerine kullanılabilmektedir. Poly-Methylmethacrylate bu malzemelerden biridir. Bu yazıda maksillektomi sonrası kemik çimento ile orbita duvarı rekonstrüksiyonu tekniği ve sonuçları bildirilmiştir.

TR PDF

Keywords: Orbital neoplasms, maxillary sinus carcinoma, polymethacrylate, bone cements