Case Report

Primary Sinonasal Tuberculosis: A Diagnostic Challenge

10.5152/tao.2018.3191

  • Samyadipta Dey
  • Saibal Misra
  • Mainak Dutta

Received Date: 07.01.2018 Accepted Date: 06.02.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(2):117-121

Primary sinonasal tuberculosis remains a diagnostic challenge as it mimics sinonasal granulomatous disease or neoplasms. Its characteristic signs and symptoms may be non-specific and highly variable. Here we report a unique clinical condition of a 24-year-old man who presented with unilateral nasal obstruction and epiphora for 2 years. He was without any comorbidity, was immunocompetent, and was otherwise healthy. Subsequent investigations, including a computed tomography scan of the paranasal sinuses, and perioperative findings revealed a sinonasal mass involving the lateral nasal wall and paranasal sinuses. The histopathology was consistent with the features of tuberculosis. There was no evidence of pulmonary or any other primary tubercular foci elsewhere in the body, suggesting the diagnosis of primary sinonasal tuberculosis.

ÖZET

Primer sinonazal tüberküloz, sinonazal granülomatöz hastalık veya neoplazileri taklit ederek tanısal güçlük oluşturur. Karakteristik semptom ve bulguları spesifik olmayıp, oldukça değişken olabilir. Burada, tek taraflı burun tıkanıklığı ve iki yıldır süren epifora yakınmaları ile başvuran 24 yaşında bir erkek hastayı, ilginç klinik tablosuyla sunduk. İmmünokompetan hastanın herhangi bir komorbiditesi ya da sağlık sorunu yoktu. Paranazal sinüslerin bilgisayarlı tomografi görüntülemesini de içeren sonraki incelemeler ve operasyon bulguları lateral nazar duvar ve paranazal sinüsleri ilgilendiren sinonazal bir kitleyi ortaya koydu. Histopatoloji tüberküloz özellikleri ile uyumluydu. Pulmoner ya da vücudun başka bölgelerinde primer odak bulunmasına yönelik kanıt olmaması, primer sinonazal tüberküloz tanısını ortaya koydu.

TR PDF

Keywords: Sinonasal tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, diagnosis, endoscopic debridement