Review

Practical Features Valuable in Microsurgery of Middle Ear

  • Orhan Cura

Received Date: Accepted Date: 14.06.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2002;40(2):125-136

Ear surgery requires good anatomical knowledge. For the success of surgery practical information and experience is also important. The most important need of ear surgery is to perform operations in a bloodless manner. Thus I would like to share practical information and important points I obtained during may career about reducing bleeding with preoperative preparation and regulation of anesthesia; hints for stapes surgery; technique for preparation of autografts and allografts; important points in cholesteatoma surgery; the important points in ossiculoplasty and myringoplasty; suggestions of surgical technique for outer ear canal atresia.

ÖZET

Kulak cerrahisi iyi anatomik bilgi gerektirir; cerrahinin başarısı için ayrıca pratik bilgi ve tecrübe de önemlidir. Kulak cerrahisinin belki de en önemli şartlarından birisi ameliyatın kansız ortamda yapılmasıdır. Bunun için preoperatif hazırlık ve anestezinin ayarlanması ile kanamayı azaltmaya yönelik ilk adımlar; stapes cerrahisinin püf noktaları; otogreft ve allogreft hazırlamak için teknikler; kolesteatom cerrahisinde önemli noktalar; ossi-küloplasti ve miringoplastide dikkat edilmesi gereken noktalar; dış kulak yolu atrezisi için cerrahi teknik önerileri gibi meslek hayatımda elde ettiğim pratik bilgiler ve püf noktalarını meslektaşlarımla paylaşmak istedim.

Keywords: Bloodless ear surgery.