Case Report

Posttraumatic Intramuscular Hemangioma Arising from Scalene Muscles in Supraclavicular Region

10.5152/tao.2017.2138

  • Erkan Öztürk
  • Eren Yılmaz
  • İlker Erdinç Öztürk
  • Beldan Polat
  • Kadir Serkan Orhan

Received Date: 01.12.2016 Accepted Date: 28.01.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(2):87-90

Intramuscular hemangiomas (IMH) account for <%1 of all hemangiomas and are rarely located in the head and neck region. The most common site of origin in the head and neck is the masseter muscle, whereas IMH originating from the scalene muscles are rarely seen. Surgical excision of intramuscular hemangioma is considered the main treatment modality. Here we present the case of a male patient aged 17 with IMH that occured after blunt trauma in the supraclavicular region, fed by the thyrocervical and costocervical trunks, and with an arteriovenous shunt.

ÖZET

İntramusküler hemanjiomlar (İMH) tüm hemanjiomların %1'inden daha azını oluşturur ve nadiren baş-boyun bölgesinde görülür. İMH baş boyun bölgesinde en sık masseter kası içerisinde görülür ve skalen kaslardan kaynaklanan hemanjiomlar nadirdir. İntramuskuler hamanjiomun ana tedavi modalitesi cerrahi eksizyondur. Bu çalışmada, supraklaviküler bölgede künt travma sonrası oluşmuş tiroservikal ve kostoservikal trunkustan beslenen ve arteriovenöz şant (AV) içeren intramuskuler hemanjiomlu 17 yaşında bir erkek hasta sunduk.

TR PDF

Keywords: Intramuscular hemangioma, scalene muscle, traumatic