Case Report

Post FNAB hematoma in thyroid nodule causing displacement of larynx: A Case Report

10.5152/tao.2011.03

  • H. Deniz Tansuker
  • Seyhan Alkan
  • Alper Yenigün
  • Burhan Dadaş

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(1):11-13

Fine needle aspiration biopsy (FNAB) is a very common procedure used in approach to thyroid nodules. FNAB has low cost but high sensitivity and specificity ratios, by this way it helps in decision making about performing surgery. It is a quite reliable diagnostic technique with low complication ratios but non severe pain and minor hemorrhage. As it’s an invasive procedure we must be careful in performing FNAB because its rare complications can be serious although they’re quite rare. The patient who had submitted to our department with goiter and FNAB report of consistent with malignancy was performed total thyroidectomy with anterior compartment neck dissection. During the operation we saw a huge hematoma enclosed by a capsule and displacement of laryngeal structures by the hematoma. We thought that this intra nodular hematoma was secondary to FNAB. This rare case is discussed based on the current literature.

ÖZET

Tiroid nodüllerine yaklaşımda ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) oldukça sık kullanılır. Düşük maliyeti, yüksek duyarlılık ve seçicilik oranları ile özellikle tiroid nodüllerinde cerrahi kararı verilirken çok yol göstericidir. Hafif ağrı ve minor kanama dışında komplikasyonları nadir olan güvenilir bir diyagnostik tekniktir. Her ne kadar ender olsa da her invaziv girişimde olduğu gibi tiroid İİAB’de de ciddi komplikasyonlar olabileceğinden işlem dikkatli yapılmalıdır. Kliniğimize guatr nedeni ile başvuran, İİAB sonucunun malignite ile uyumlu olmasıyla total tiroidektomi ve ön kompartman boyun diseksiyonu operasyonu uygulanan, cerrahi sırasında İİAB’ye sekonder olduğu düşünülen nodül içi kanamaya bağlı büyük bir hematom ve neticesinde larenkste itilme tespit edilen nadir olgu literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

Keywords: Thyroid nodule, FNAB, hematoma.