Case Report

Pleomorphic adenoma of the parotid gland with peripheral nerve invasion: a case report

  • Emin Karaman
  • Tahir Altuğ
  • Özgün Enver
  • Amin Banitahmaseb
  • Deniz Tuna Edizer
  • Süha Göksel

Received Date: Accepted Date: 03.06.2005 Turk Arch Otorhinolaryngol 2006;44(1):34-37

Pleomorphic adenoma is a slow-growing benign salivary gland tumor, most commonly arising in the parotid gland. Macroscopically it has a surrounding capsule from which it can be enucleated, the treatment often used in the past. These tumors do not have a true capsule but can compress the surrounding normal salivary gland, frequently having finger-like projections into the normal tissues. Recurrence, or more accurately residual disease, is thought to be due to these small islands of tumor, which can be left behind in surgery, especially in enucleation procedures, which are associated with high recurrence rates. We present a case with a history of multiple previous enucleation procedures due to the pleomorphic adenoma of the parotid gland, which demonstrated malignant pattern including peripheral nerve invasion after superficial parotidectomy.

ÖZET

Tükürük bezleri tümörleri içerisinde pleomorfik adenom, çoğunlukla parotis bezinden kaynaklanan ve yavaş büyüyen selim bir tümördür. Makroskopik olarak bir kapsül ile sarılması, geçmişte enükleas-yonun tedavi yöntemi olarak kullanılmasına sebep olmuştur. Bu tümörler gerçek bir kapsülü olmamasına karşın, çevredeki normal tükürük bezi dokusuna baskı yapan ve parmaksı uzantılar gösteren bir yapıya sahiptirler. Rekürens ya da daha doğru bir deyimle rezi-düel hastalık, cerrahi esnasında geride bırakılan bu tümör adacıklarından kaynaklanabilir ve bu durum çoğunlukla enükleasyon tekniği ile yapılan operasyonlardan sonra görülür. Bu çalışmada parotiste pleomorfik adenom tanısı ile daha önce birçok kez enükleasyon uygulanmış ve kliniğimizde en son yapılan süperfisiyel parotidektomi sonrası periferik sinir tutulumu gösteren pleomorfik adenom olgusu sunuldu.

Keywords: Pleomorphic adenoma, parotid gland, peripheral nerve invasion