Case Report

Parameningeal rhabdomyosarcomas: case report

10.5152/tao.2012.25

  • Bayram Veyseller
  • Fadlullah Aksoy
  • Yavuz Selim Yıldırım
  • Abdullah Karataş
  • Hacı Ömer Durmaz

Turk Arch Otorhinolaryngol 2012;50(4):88-91

Rhabdomyosarcomas are rare malignant tumors of the head and neck region. They originate from the mesenchymal cells and look like embryonal fetal muscle fibers. Rhabdomyosarcomas as morphologically in four main groups are classified embriyonal, botrioid, alveoler and pleomorphic. Head and neck area in three anatomical regions are defined in the placement of rhabdomyosarcomas. These region are orbital, parameningeal and nonparameningeal-nonorbital. Most common site is the orbital region. Other sites are the nasopharynx, middle ear, paranasal sinuses, nasal cavity, neck and larynx. Rhabdomyosarcoma generally has a poor prognosis. To improve the survey of the patients an interdisciplinary approach is necessary. Rhabdomyosarcoma is the most common soft tissue tumor in children. Majority of cases are seen first decade. It is a rare pathology, we evaluated in the literature of two parameningeal cases, which we diagnosed and operated in our clinic.

ÖZET

Rabdomiyosarkomlar baş boyun bölgesinin nadir görülen malign tümörlerindendir. Kaynağını mezenkimal hücrelerden alır ve embriyonal fetal kas liflerini andır. Morfolojik olarak embriyonal, botrioid, alveoler ve pleomorfik olarak dört ana grupta sınıflandırılmaktadır. Baş boyun bölgesinde rabdomiyosarkomların yerleşiminde üç anatomik bölge tanımlanmıştır. Bunlar orbital, parameningeal ve nonparameningeal-nonorbital bölgelerdir. En sık orbital bölgede yerleşir, bu bölgeyi nazofarenks, orta kulak, paranazal sinüsler, burun, boyun ve larenks takip eder. Rabdomiyosarkomun prognozu genellikle kötüdür. Bu hastaların sağkalım oranlarını yükseltmek için disiplinler arası bir yaklaşım gereklidir. Rabdomiyosarkomlar çocuklarda en sık rastlanan yumuşak doku tümörüdür. Olguların çoğunluğu birinci dekadda görülür. Nadir görülen bir patoloji olması nedeniyle kliniğimizde tanı koyup cerrahi uyguladığımız iki parameningeal rabdomiyosarkom olgusunu literatür bilgileri ışığında irdeledik.

Keywords: Rhabdomyosarcoma, nasopharynx, head and neck neoplasms, parameningeal