Research Article

Outcomes of endoscopic sinus surgery

  • Serdar Ceylan
  • Ufuk Köroğlu
  • M. Fazıl Yazıcı
  • Gökhan Güvener
  • Bilge Serin
  • Fuat Güder

Received Date: Accepted Date: 25.02.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(2):93-97

One hundred three patients underwent endoscopic sinus surgery between December 1996 and April 1999 in the ENT clinic of SSK Istanbul Education Hospital. The present study included 61 patients, who had their post-operative checks made regularly. It has been shown that complete recovery rate was 75%, whereas partial recovery and recurrence rate was 25%. There were no complications with the exception of bleeding, which was successfully stopped, and a lamina papyracea defect. Functional endoscopic sinus surgery is a surgical method, which prevents anatomical structure and function from being damaged in chronic sinusitis, mucocele and polyps. Success depends on the characteristics of the disease, the right choice of patients, pre- and post-operative follow up and treatment. Therefore, it highly depends on patience and experience.

ÖZET

SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde Aralık 1996 - Nisan 1999 tarihleri arasında 103 olguya endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Kontrollerine düzenli olarak gelen 61 hasta çalışmaya alındı. Operasyon sonrası hastaların semptom ve endoskopik muayenelerine göre düzelme oranları; tam düzelme oranı %75, kısmi düzelme ve nüks oranı %25 olarak bulundu. Ameliyat edilen olgularda operasyon esnasında durdurulan kanama ve lamina papirasea defekti haricinde komplikasyon olmamıştır. Endoskopik sinüs cerrahisi kronik sinüs hastalığı, mukosel ve polipli hastalıklarda anatomik bütünlüğü ve fonksiyonu koruyan bir cerrahi yöntemdir. Başarı oranı hastalığın karakteri, hasta seçimi ve ameliyat öncesi ve sonrası takip ve tedavisine bağlı olduğu bir cerrahidir. Başarı için sabır ve tecrübe gerekmektedir.

Keywords: Endoscopic sinus surgery, osteomeatal complex.