Case Report

Otolaryngologic findings of five lipoid proteinosis cases

  • Altan Yıldırım
  • Bülent Satar
  • Mustafa Gerek

Received Date: Accepted Date: 27.10.2005 Turk Arch Otorhinolaryngol 2006;44(1):44-47

Lipoid proteinosis (Urbach-Wiethe disease) is a rare autosomally recessive inherited disease, which presents with various symptoms due to deposits of hyaline material in tissues. Lesions of larynx and skin are frequent. Otolaryngologic findings of 5 cases of lipoid proteinosis were analyzed, and literature was reviewed. We observed involvement of larynx in all cases with skin lesions in our series. The disease was determined in oral cavities of 3 cases, and tongue base of a case.

ÖZET

Lipoid proteinozis (Urbach-Wiethe hastalığı) ender görülen ve oto-zomal resesif geçiş gösteren herediter bir hastalıktır. Hiyalin maddesinin dokularda birikmesi sonucu çok çeşitli semptomlar oluşabilir. Larinks ve cilt lezyonları sık görülür. Beş lipoid proteinozis olgusunun kulak burun boğaz bulguları incelendi ve literatür gözden geçirildi. Bizim serimizde larinks tutulumu bütün olgularda izlendi. Üç olguda oral bölgede, bir olguda dil kökünde hastalık saptandı.

Keywords: Lipoid proteinosis, Urbach-Wiethe disease, otolaryngology