Case Report

Ossicular reconstruction in chronic otitis media

  • Levent Aydar
  • Tolga Kandoğan
  • Levent Olgun
  • Gürol Gültekin
  • Sezaver Alper

Received Date: Accepted Date: 06.07.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(3):158-163

The present study evaluated the long term results of chronic otitis media cases with ossicular reconstruction, and in the light of these results, hearing reconstruction in chronic otitis media was studied in 312 patients. These patients periodically came to postoperative control, after being surgically treated with ossicular reconstruction due to chronic otitis media between January 1996 and January 2003. There was no statistically significant difference in hearing gain of patients who were treated with different surgical techniques. Our clinical experiences considered together with the findings in the literature suggest the following: With the condition of eradicated infection, in chronic otitis cases with healthy stapes, satisfactory results were obtained with autograft or homograft incus. In cases where the stapedial suprastructure was destructed, graft or an allograft prothesis that reached from the malleus to the bottom was found to be quite satisfactory provided that cartilage was placed in the platform.

ÖZET

Bu çalışmada kronik otitis media nedeni ile herhangi bir kemikçik rekonstrüksiyonu yapılmış olan olguların uzun dönem sonuçları değerlendirilmiş ve bu bilgilerin ışığı altında kronik otit cerrahisinde işitmenin rekonstrüksiyonu tartışılmıştır. Ocak 1996 - Ocak 2003 tarihleri arasında kronik otitis media nedeni ile opere edilen, kemikçik rekonstrüksiyonu yapılan ve son kontrollerine gelen 312 hasta değerlendirilmiştir. Değişik tekniklerle ameliyat edilen olgulardan elde edilen işitme kazançları arasında istatistiksel anlamda fark bulunamamıştır. Literatür bulguları ve kliniğimizin deneyimleri, enfeksiyonun eradike edilmesi koşulu ile, stapezin sağlam olduğu kronik otit olgularında, otogreft veya homogreft inkus ile tatminkar sonuçlar alındığını göstermektedir. Stapezin suprastrüktürünün de destrükte olduğu olgularda ise greftten veya malleustan tabana uzanan bir allogreft protezin platformuna kıkırdak yerleştirmek koşulu ile oldukça tatminkar sonuçlar vereceği söylenebilir.

Keywords: Chronic otitis, tympanoplasty, ossicular prosthesis, cholesteatoma.