Research Article

Oral Piracetam in Patients with Chronic Vertigo

  • Özgür Akdoğan
  • H. Nedim Arda
  • Seçil Bahar
  • Aykut İkincioğulları
  • M. Fatih Karakuş
  • Tuğrul Ergin

Received Date: Accepted Date: 30.09.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(3):139-145

This study was designed to assess the effectiveness of oral piracetam in patients with chronic vertigo. 97 patients, who had suffered from vertigo at least 3 months and had experienced vertigo at least 3 episodes per month, were included in this study. 72 patients were given 3x800 mg oral piracetam for 8 weeks and 25 patients were given 3x1 placebo for 8 weeks. Frequency of episodes, severity of vertigo, severity of nausea and vomiting, severity of malaise, severity of imbalance, changes in daily capacity, effects of vertigo on walking were determined by VAS (visual analogue scale) in groups which were given oral piracetam and placebo. Before the treatment and during the 4th, 6th and 8th weeks of the treatment and after a month (the patients stopped using the drug), all of the parameters were questioned again. We found that piracetam provides significant relief in symptoms, especially at the end of 8th week-treatment period. Symptoms had slightly increased after the drug was given up but never back to the levels before the treatment. There was no significant change in the placebo group.

ÖZET

Bu çalışma oral pirasetam kullanımının kronik vertigo üzerindeki etkilerini, çeşitli parametreler kullanarak ve plasebo kontrollü grupla karşılaştırarak değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 3 ay boyunca ayda en az 3 kez baş dönmesi atağı geçiren 97 hasta alınmıştır. 72 hastaya 2 ay süreyle 3x800 mg (toplam 2400 mg) oral pirasetam, 25 hastaya 3x1 nişasta içeren şaselerden verilmiştir. Hastalar bu süre boyunca 4., 6. ve 8. haftalarda ve ilaç kesildikten bir ay sonra vertigo nöbet sayısı, baş dönmesi şiddeti, bulantı-kusma şiddeti, halsizlik hissi, dengesizlik hissi, kapasite değişiklikleri ve yürüme üzerine etkileri açısından sorgulanmışlardır. Parametrelerin değerlendirilmesinde VAS (vizüel analog skala) kullanılmıştır. Oral pirasetam kullanılan grupta tedavi süresince ve tedaviden bir ay sonra tüm parametrelerde düzelme izlenmiştir. Ancak bu düzelmelerin oral pirasetam kullanılan dönemde daha belirgin olduğu saptanmıştır. Plasebo grubunda ise düzelme saptanmamıştır.

Keywords: Vertigo, piracetam, medical treatment.