Original Investigation

Opinions of Otorhinolaryngology Residents about Their Education Process

10.5152/tao.2015.1351

  • Uğur Dokuzlar
  • Murat Cem Miman
  • İsmail İlter Denizoğlu
  • Murat Eğrilmez

Received Date: 10.11.2015 Accepted Date: 18.11.2015 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(3):100-107

Objective:

Our study was planned to get the views of residents about the Otorhinolaryngology (ORL) education process and to enlighten the studies to make this process more effective.

Methods:

A questionnaire was sent to the residents who were still in the residency program in all education clinics via “Google Drive”. Seventy-four of 354 residents responded and the answers were evaluated electronically.

Results:

Fifty residents (67.56%) gave an affirmative answer to the question about the use of “Resident Log Book” and no difference was seen among the clinics. While 9 residents (12.16%) were reporting that they did not read any scientific papers, 43 (58.1%) reported they read less than three per month. Forty-one residents thougt that they were having a good and sufficient education. Seventeen residents (51.51%) who thought they were not having a sufficient education reported that the education period should be longer. When they were wanted to evaluate the education process, while 66 of them (89.18%) said “Exhausting”, 52 (70.27%) said “Stressful”, it was seen that the ones who said “Instructive” and “Rewarding” were 26 (35.13%) and 17 (22.97%) respectively. Further, 43 of 48 residents (89.58%) who were over the third year of their residency program indicated that they were unable to perform at least one procedure listed in the questionnaire after finishing their education.

Conclusion:

This study is important because it is the first study about the opinion of ORL residents and will help determine the current status in Turkey. This study will be useful for the preparation of educational programs and guides in the future.

ÖZET

Amaç:

Çalışmamız Kulak Burun Boğaz (KBB) eğitim sürecini asistanların görüşlerini almak ve bu sürecin daha etkin sürdürülmesi konusunda yapılan çalışmalara ışık tutmak amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler:

Tüm eğitim kliniklerinde eğitim süreci devam eden uzmanlık eğitimi öğrencilerinin (UEÖ) e-posta adreslerine hazırlanmış olan değerlendirme formları “Google Drive” ile gönderildi. Form gönderilen 354 UEÖ’sinde, 74’ü yanıt verdi ve verilen yanıtlar elektronik ortamda değerlendirildi.

Bulgular:

“Asistan Karnesi” kullanımı hakkında sorulan soruya 50 (%67.56) UEÖ olumlu yanıt verdi ve kurumlar arasında fark saptanmadı. UEÖ’lerin dokuzu (%12.16) hiç bilimsel yayın okumadığını söylerken, 43’ü (%58.1) ayda 3’ten az sayıda bilimsel makale okuduğunu bildirdi. UEÖ’lerin 41’i (%55.4) iyi ve yeterli bir eğitim aldığı görüşündeydi. Yeterli bir eğitim almadığını bildiren UEÖ’lerin 17‘si (%51.51) eğitim süresinin daha uzun olması gerektiğini düşünmekteydi. UEÖ’lerinden eğitim süreçlerini değerlendirmeleri istendiğinde 66’sı (%89.18) “Yorucu”, 52’si (%70.27) “Stresli” olarak değerlendirirken, “Eğitici” veya “Yararlı” olarak değerlendirenlerin sırasıyla 26 (%35.13) ve 17 (%22.97) olduğu görüldü. Eğitimlerinin üçüncü yılı ve üzerinde olan 48 UEÖ’den 43’ü (%89.58) eğitimleri sonrasında, ankette verilen listedeki işlemlerden en az birini yapamayacağını belirtti.

Sonuç:

Bu çalışma KBB UEÖ görüşleri hakkındaki ilk çalışma olduğu için ve Türkiye’deki mevcut durumun tespiti açısından önemlidir. Bu çalışma aynı zamanda gelecekteki eğitim programları ve rehberlerin hazırlanmasına da yararlı olacaktır.

TR PDF

Keywords: Education, otorhinolaryngology, questionnaire, resident