Case Report

Intraosseous Mucoepidermoid Carcinoma of the Jaw: Report of Three Cases

10.5152/tao.2018.2902

  • Bora Başaran
  • Can Doruk
  • Eren Yılmaz
  • Ecem Sünnetçioğlu
  • Bilge Bilgiç

Received Date: 09.10.2017 Accepted Date: 16.11.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):42-46

Mucoepidermoid carcinoma (MEC) is the most common malignant tumor of the salivary glands and is seen most commonly in the parotid gland. Intraosseous MECs can be rarely seen and is mostly detected in the posterior part of the mandible. This condition can be acknowledged as an entity different from salivary gland MECs. In this case series, we delineated three patients of intraosseous MEC, two mandible tumors and one maxillary tumor and discussed the diagnostic characteristics and treatment methods of this rare entity.

ÖZET

Mukoepidermoid karsinom (MEK) tükürük bezlerinin en sık görülen malign tümörüdür ve en sık olarak parotis glandda gözükür. Çok nadir olarak MEK intraosseöz yerleşimli olarak görülür. Bu nadir durum en sık mandibulada, mandibulanın posteriorunda, görülür ve tükrük bezi MEK'lerinden tamamen farklı bir antitedir. Bu olgu serisinde ikisi mandibula ve biri maksillada olmak üzere üç intraosseöz mukoepidermoid karsinomlu olguyu sunarken, bu nadir patolojinin tanı kriterleri ve tedavi yöntemlerini gözden geçiridik.

TR PDF

Keywords: Mucoepidermoid carcinoma, mandibular neoplasms, maxillary neoplasms, salivary gland neoplasms