Case Report

Non-Hodgkin lymphoma presenting with bilateral tonsillar hypertrophy: A case report

10.5152/tao.2011.20

  • Kadri İla
  • Deniz Özlem Topdağ
  • Murat Öztürk
  • Murat Topdağ
  • Mustafa Çağlar Buday

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(4):78-80

Lymphoma is the second most common neoplasm of the head and neck after squamous cell carcinoma. Unilateral tonsillar hypertrophy arouse suspicion of malignancy and biopsy or tonsillectomy is common practice for it. But bilateral tonsillar involvement arouse suspicion minimally and considered to be due to infection. Accordingly, establishment of the diagnosis may be delayed. Bilateral tonsillar involvement is very rare in lymphomas. In this article, two non-Hodgkin lymphoma presenting with bilateral tonsillar hypertrophy is discussed.

ÖZET

Lenfoma, baş boyun bölgesinde skuamöz hücreli karsinomdan sonra en sık görülen neoplazmdır. Tek taraflı tonsil hipertrofisi malignite yönünden şüphe uyandırır ve buna yönelik biyopsi veya tonsillektomi pratikte sıkça uygulanır. Ancak bilateral tonsil tutulumu malignite yönünden minimal şüphe uyandırır ve daha çok enfeksiyona bağlı olduğu düşünülür. Buna bağlı olarak tanının konulması gecikebilir. Bilateral tonsil tutulumuyla seyreden lenfoma olgusu çok nadirdir. Bu makalede bilateral tonsil hipertrofisi ile başvuran 2 non-Hodgkin lenfoma olgusu sunulmuştur.

Keywords: Tonsil, bilateral, non-Hodgkin lymphoma