Case Report

Non-Hodgkin lymphoma of the sinonasal region: a case report

10.2399/tao.06.004

  • Alper Nabi Erkan
  • Nebil Bal
  • Cüneyt Yılmazer
  • Haluk Yavuz
  • Fikret Kıroğlu

Received Date: 02.02.2006 Accepted Date: 16.11.2006 Turk Arch Otorhinolaryngol 2007;45(4):230-234

Primary extranodal non-Hodgkin lymphoma of the sinonasal region is rarely seen. This tumor includes maxillary sinus, ethmoid sinus and nasal cavity the most. Nasal obstruction is the main symptom. Although radiological techniques are beneficial, biopsy is necessary in the diagnosis. Combination of radiotherapy and chemotherapy is the best method for the treatment of this tumor. A 72-year-old woman presented to our clinic with complaint of swelling of the face and palate and nasal obstruction. Computed tomography revealed malign mass which invaded the left maxillary sinus and destructed of the bilateral anteromedial part of the maxillary bone, left lacrimal duct, bilateral inferior concha and left middle concha. Biopsy was performed from the left maxillary region and was resulted as large diffuse B cell non-Hodgkin lymphoma. Combination of radiotherapy and chemotherapy was performed and the patient was called follow up.

ÖZET

Sinonazal bölgenin ekstra nodal non-Hodgkin lenfomalarına çok ender rastlanır. Bu tümörler en sık maksiller sinüsü, etmo-id sinüsü ve nazal kaviteyi tutarlar. Hastaların en sık başvuru nedeni burun tıkanıklığıdır. Tanıda radyolojik tetkiklerden faydalanılmakla beraber esas olan biyopsidir. Bu tümörlerde radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu en iyi tedavi yöntemidir. Yetmiş iki yaşında bir bayan hasta burun tıkanıklığı, yüzünde ve damakta şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Bilgisayarlı tomografi sonucu, sol maksiller sinüsü tutan, her iki maksiller kemiğin anteromedial bölümünü, sol lakrimal kanal, bilateral alt ve sol orta konkayı destrükte eden, malign özellikte kitle olarak rapor edildi. Hastanın sol maksiller bölgesinden biyopsi alınarak büyük, diffüz B hücreli non-Hodgkin lenfoma tanısı kondu. Radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu uygulanan hasta takibe alındı.

Keywords: Lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, sinonasal region