Research Article

Nasal septal perforation repair using open rhinoplasty technique

  • Fikret İleri
  • Alper Ceylan
  • Sabri Uslu
  • Korhan Asal

Received Date: Accepted Date: 20.05.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(2):82-87

Nasal septal perforations cause a significant number and magnitude of symptoms in patients and constitute a serious challenge to otorhinolaryngologists. Numerous surgical methods have been described for the repair and closure of perforations. Closure of the perforation with upper lateral cartilage mucoperichondrial flap is described as an alternative surgical technique and results are discussed in this study. Twelve patients with nasal septal perforations sizes ranging from 5 to 30 mm were treated with the described surgical method. Complete closure of the perforation was achieved in 11 patients after a mean follow-up of 6.9 months. There were no significant donor site problems. In the light of the encouraging results, upper lateral cartilage mucoperichondrial flap can be suggested as a viable alternative surgical technique for closure of nasal septal perforations.

ÖZET

Nazal septal perforasyonlar, etkilenen hastalarda oldukça fazla şikayete neden olan ve kulak burun boğaz hekimleri için oldukça sıkıntı veren bir durumdur. Septal perforasyonların onarımı için pek çok cerrahi teknik önerilmiştir. Alternatif bir teknik olarak üst lateral kıkırdağın mukoperikondrium flepi ile onarım tanımlanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Perforasyon boyutları 5 mm ile 30 mm arasında değişen 12 hasta bu teknik ile ope-re edilmişlerdir. Flep kaydırılan bölgede herhangi bir morbidite izlenmemiş ve perforasyonun 11 hastada ortalama 6.9 aylık takipte tam kapandığı izlenmiştir. Sonuçlar bu tekniğin, nazal septal perforasyonların onarımında uygun bir teknik olduğunu göstermektedir.

Keywords: Nasal septum, fistula, surgery.