Case Report

Nasal fungiform Schneiderian papilloma: a case report

  • Çağlar Çallı
  • Semih Öncel
  • Ercan Pınar
  • Feda Bolat
  • Aylin Çallı

Received Date: Accepted Date: 15.07.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(4):225-228

Fungiform Schneiderian papillomas (FSP) are benign exofitic neoplastic prolifreations originating from mucosa. In contrary with inverted Schneiderian variant it’s not related with malignancy and is mostly originated from nasal septum. A sixteenyear- old male admitted in our clinic because of epistaxis for 8 years time to time. The endoscopic examination revealed papillomatous masses at right septal mucosa, right inferoanterior side of the inferior turbinate, at the right posterior side of the middle turbinate, at the left anterior side of the inferior turbinate. Total excission by means of endoscopic surgery were performed for the papillamatous masses. FSP was confirmed histopathologically. The clinical and histopathological characteristics of FSP are presented in terms of related literature because of its infrequency and also rare bilateral localization.

ÖZET

Fungiform Schneiderian papillomlar Schneiderian mukozadan köken alan benign ekzofitik neoplastik proliferasyondur. inverted Schnederian varyantın tersine malignite ile ilişkili değildir ve hemen hemen tamamı nazal septumdan köken alır. 8 yıldır zaman zaman olan burun kanaması şikayeti ile başvuran 16 yaşında erkek olgunun endoskopik bakısında sağda septum mukozasında, alt konka anterioru ve orta konka posteriorunda solda ise alt konka anteriorunda papillomatöz kitleler mevcuttu. Papillomatöz kitleler endoskopik cerrahi yöntemiyle total olarak eksize edildi ve postoperatuar patoloji sonucu Schneiderian papillom (fungiform tip) olarak rapor edildi. Nadir görülen bir lezyon olması, bununla beraber bilateral yerleşiminin daha da nadir olması nedeniyle fungiform Schnederian papillom klinik ve histopatolojik özellikleri ile literatürler eşliğinde sunuldu.

Keywords: Intranasal masses, Schneiderian papillomas, fungiform.