Research Article

In vitro activity of some topical ear drops against middle ear pathogens

  • Halil Yazgı
  • Nimet Yiğit
  • A. Esin Aktaş
  • Ahmet Ayyıldız
  • Harun Üçüncü

Received Date: Accepted Date: 22.03.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(1):30-33

Topical otic antibiotics are often used in otitis externa and chronic otitis media. This study investigated the in vitro effectiveness of the drops containing rifampicin (10 mg/ml), gentamicin (5 mg/ml), ciprofloxacin (3.0 mg/ml), which can be used topically in draining ears. Thus, we used meticillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp and Escherichia coli strains was isolated from draining ears of the patients referred to our polyclinic. Twenty strains from each bacteria were included in the study. The zone of inhibition brought about by the drops on these bacterium plaques was measured. The average zone diameter was obtained by dividing the sum of zone diameters from 20 bacteria species to 20. Among all bacteria, ciprofloxacin was found the most effective.

ÖZET

Topikal otik antibiyotikler otitis eksterna ve kronik otitis medi-ada sıklıkla kullanılırlar. Bu çalışmamızda akıntılı kulaklarda topikal olarak kullanılabilen rifampisin (10 mg/ml), gentamisin (5 mg/ml) ve siprofloksasin (3.0 mg/ml) içeren damlaların in vitro etkinliği araştırıldı. Bu amaçla KBB polikliniğine başvuran akıntılı kulaklardan izole edilen metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, Escherichia coli suşları kullanıldı. Damlaların bu bakteri plakları üzerinde oluşturduğu inhibisyon zon çapları ölçülerek değerlendirme yapıldı. Ortalama zon çapı, test edilen 20 bakteri suşunun oluşturduğu zon çapları toplamının 20'ye bölünmesiyle elde edildi. Tüm bakteriler gözönüne alındığında siprofloksasin en etkili olarak bulundu.

Keywords: Otitis media, suppurative, therapy.