Case Report

Myxoma of the Middle Ear Mimicking Chronic Otitis Media

10.5152/tao.2018.2754

  • Yüksel Olgun
  • Melih Arif Közen
  • Ayça Erşen Danyeli
  • Sülen Sarıoğlu
  • Enis Alpin Güneri

Received Date: 25.08.2017 Accepted Date: 24.10.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):47-50

Myxoma is a benign connective tissue tumor that arises mostly from the heart. Temporal bone myxomas are extremely rare and these patients should be evaluated for the Carney complex association. Herein, our aim was to present a middle ear myxoma case operated with an initial diagnosis of chronic otitis media (COM) and to underline the fact that myxomas should be kept in mind in the differential diagnosis of aural polyps.

ÖZET

Miksoma sıklıkla kalp kökenli olan benign bir yumuşak doku tümörüdür. Temporal kemik miksomaları oldukça nadirdir ve bu hastaların Carney kompleksi birlikteliği açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu yazının amacı kronik otitis media ön tanısı ile opere edilen bir orta kulak miksoma olgusunu sunmak ve miksomaların aural poliplerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gerektiğinin altının çizilmesidir.

TR PDF

Keywords: Myxoma, aural polyp, chronic otitis media, Carney complex