Case Report

Myositis complicating orbital cellulitis: A case report

10.5152/toa.2012.03

  • Rasim Yılmazer
  • Zahide Mine Yazıcı
  • Melikşah Balta
  • Elif Hocaoğlu
  • Fatma Tülin Kayhan

Turk Arch Otorhinolaryngol 2012;50(1):8-11

Orbital myositis (OM) is a noninfectious, inflammatory disease of the extraocular muscles. Though generally idiopathic in origin, OM may be also secondary to systemic and infectious diseases. Various cases have been reported occuring after respiratory tract infections or together with subclinical sinusitis. Clinical features of OM are pain worsening with eye movement, periorbital edema, conjonctival hyperemia and edema, diplopia and proptosis. Since OM has clinically similar findings with infectious conditions such as orbital cellulitis, differentiating the two may be difficult especially at early stage. In this article, we report a case of orbital cellulitis caused by acute sinusitis and complicated with myositis first affecting medial rectus muscle and then other ocular muscles. Because of the difficulty to differentiate orbital myositis and cellulitis clinically, essential points to be noted in the differential diagnosis of these conditions have been discussed in the view of literature.

ÖZET

Orbital miyozit ekstraoküler kasların enfeksiyöz olmayan enflamatuar bir hastalığıdır. Genellikle idiyopatik olmasına rağmen, sistemik ve enfeksiyöz hastalıklara sekonder de olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası veya subklinik sinüzit ile birlikte görüldüğü vakalar bildirilmiştir. Klinik özellikleri göz hareketiyle artan orbital ağrı, periorbital ödem, konjonktival hiperemi ve ödem, diplopi ve proptozistir. Orbital miyozit klinik olarak orbital selülit gibi enfeksiyöz durumlarla benzer özelliklere sahip olduğu için özellikle erken safhada bunları birbirinden ayırtetmek zor olabilir. Bu yazımızda akut sinüzitin neden olduğu ve ilk olarak medyal rektus kasını ve sonra diğer oküler kasları etkileyen miyozit ile komplike olan bir orbital selülit vakası sunulmuştur. Orbital miyozit ile selülit klinik olarak sık karışabilmeleri sebebiyle bu durumların ayırıcı tanısında dikkat edilecek noktalar literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Keywords: Orbital myositis, Orbital cellulitis, sinusitis