Case Report

Monostotic fibrous dysplasia involving middle turbinate

10.5152/tao.2011.16

  • Murat Baykara
  • Cahit Polat
  • Erkan Soylu
  • Öner Sakallıoğlu
  • Salim Yüce

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(3):61-63

Fibrous dysplasia is a rare slow growing benign tumor of the bone. Solitary or multiple bone involvement may ocur in the course of the disease. The maxilla and mandible are the most commonly involved bones in the head and neck. In contrast, involvement of the paranasal sinuses and nasal turbinates are rarely seen. We report a case of monostotic fibrous dysplasia involving middle turbinate which resulting in nasal obstruction and headache.

ÖZET

Fibröz displazi, kemiğin yavaş seyirli gelişen ve nadir görülen benign bir tümörüdür. Seyri esnasında bir veya birden fazla kemiği tutabilir. Baş boyun bölgesinde en sık maksilla ve mandibulada görülmektedir. Paranazal sinüs ve konka tutulumu nadiren görülmektedir. Bu yazıda orta konkayı tutan ve burun tıkanıklığı ve baş ağrısına sebep olan monostotik fibröz displazi olgusu sunulmaktadır.

Keywords: Fibrous dysplasia, concha, paranasal sinus, nasal obstruction, headache.