Case Report

Middle turbinate osteoma extending into the maxillary sinus

10.5152/tao.2012.18

  • Alper Yenigün
  • Muhammet Keskin
  • H. Deniz Tansuker
  • Fadlullah Aksoy

Turk Arch Otorhinolaryngol 2012;50(3):60-62

Turbinate osteoma is very rare and only six turbinate cases have been previously reported in the literature. A case of middle turbinate osteoma extending into the maxillary sinus has never been reported before. This is a report of a 38-year-old male presenting middle turbinate osteoma with persistent headache, progressive right nasal obstruction, and post nasal discharge. The osteoma was resected by endoscopic sinus surgery.

ÖZET

Konka osteomu çok nadir olup literatürde sadece altı konka vakasında izlenmiştir. Maksiller sinüs içerisine uzanım gösteren orta konka osteomu vakası daha önce hiç bildirilmemiştir. Bu vaka sunumu devamlı başağrısı, ilerleyici sağ nazal tıkanıklık ve postnazal akıntı ile başvuran orta konka osteomu olan 38 yaşında bir erkek hastadır. Osteom endoskopik sinüs cerrahisi ile rezeke edilmiştir.

Keywords: Osteoma, nasal turbinate, endoscopic approach