Research Article

Microdebrider and Complications in Endoscopic Surgery for Nasal Polyposis

  • Semih Sütay

Received Date: Accepted Date: 24.05.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2002;40(2):110-114

Endoscopic sinus surgery (ESS) has become a standart therapy for chronic sinusitis. Since the introduction of powered instruments for ESS, an easier and faster way of resecting polyps was established. In this study complications of ESS for nasal polyposis operated with microdebrider on 100 sides of 51 patients were examined. There were no major complications. There were 1 (1%) orbital fat herniation, 2 (2%) anterior ethmoid artery traumas, 2 (2%) sphenopalatine artery traumas, 1 (1%) diffuse bleeding hampering the operation, 2 (2%) synechias between lateral wall and middle turbinate. Stenosis of the maxillary sinus ostia was detected on 5 sides (5%) of 3 patients. It is concluded that with its lower incidence of complications even in high risk cases such as nasal polyposis, microdebrider provides safety and ease in endoscopic sinus surgery.

ÖZET

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) kronik sinüzit tedavisinde günümüzde standart yöntem olarak kabul edilmektedir. ESC'ye güçlendirilmiş enstrümanların girişi ile birlikte nazal poliplerin daha kolay ve güvenli bir şekilde eksizyonu mümkün olmuştur. Çalışmada nazal polipozis nedeni ile mikrodebrider ile endoskopik cerrahi uygulanan 51 hastada (100 taraf) oluşan komplikasyonlar incelenmiştir. Olguların hiçbirinde majör komplikasyon olmamıştır. Bir hastada (%1) orbital yağ dokusu prolapsusu, 2 hastada (%2) anterior etmoid arter kanaması, 2 hastada (%2) sfeno-palatin arter kanaması, 1 hastada (%1) ameliyata engel olan dif-füz kanama, 2 hastada (%2) orta konka ile lateral duvar arasında sineşi, 3 hastanın 5 tarafında (%5) maksiller ostium stenozu görülmüştür. Sonuç olarak nazal polipozis gibi komplikasyon olasılığının en yüksek olduğu hasta grubunda yapılan çalışmada mikrodebiderin düşük komplikasyon oranları ile güvenli ve cerrahiyi kolaylaştıran enstrüman olduğu kanısına varılmıştır.

Keywords: Endoscopic sinus surgery, microdebrider, complication. Turk