Case Report

Metastatic Renal Cell Carcinoma of the Nasal Septum: A Case Report

10.5152/tao.2018.2826

  • Mustafa Aslıer
  • Mustafa Cenk Ecevit

Received Date: 15.10.2017 Accepted Date: 03.11.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):51-53

Metastatic lesions of the nasal cavity and paranasal sinuses are rare tumors. Carcinomas originating from intrapelvic organs play an important role in the differential diagnosis of these masses because of their paradoxic spread to the head and neck region. In this study we report a case with metastatic renal cell carcinoma of the caudal nasal septum.

ÖZET

Nazal kavite ve paranazal sinüslerin metastatik lezyonları az rastlanır tümörlerdir. Bu kitlelerin ayırıcı tanıları içerisinde, paradoksik baş boyun bölgesi yayılımı yapabilmeleri nedeni ile intrapelvik organ kaynaklı karsinomların önemli yeri vardır. Bu çalışmada nazal septumun kaudal kısmına metastaz yapmış bir renal hücreli karsinom olgusu sunuldu.

TR PDF

Keywords: Nasal septum, nose neoplasms, renal cell carcinoma