Case Report

Median Sternotomy Approach for Tracheal Resection and End-to-End Anastomosis in Tracheal Stenosis

  • Hüseyin Katılmış
  • Sedat Öztürkcan
  • Ahmet Hakkı
  • Kadir Sezgin
  • Haydar Yaşa

Received Date: Accepted Date: 28.03.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(2):104-107

Ten cases operated in our clinic between 1995 and 2001 were investigated retrospectively. All of them had only tracheal stenosis but not laryngeal stenosis. The cause of the stenosis were found to be prolonged intubation in intensive care units for all of the patients. The resection of the tracheal stenotic segment and end-to-end anastomosis were performed to the patients. Two of the cases developed stenosis again and they underwent a second end-to-end anastomosis with the superior mobilization of the trachea by a median sternotomy approach. We think that the procedure is a useful method with an acceptable morbidity if it is performed by experienced surgeons.

ÖZET

Kliniğimizde 1995-2001 yılları arasında operasyonu yapılan on olgu incelenmiştir. Olguların hepsi sadece trakeal stenozlu olup birlikte larengeal stenoz mevcut değildi. Tüm hastalarımızda etiyolojik nedenin yoğun bakımda uzun süreli entübasyon olduğu belirlendi. Olgularımızın tümüne tedavi olarak trakeanın segmental rezeksiyonu ve uç-uca anastomoz uygulandı. Nüks nedeniyle iki olguya tekrar müdahale edilerek median sternotomi ile trakeanın üst mediastende superiore deplase edilmesi sağlanıp yeniden uç-uca anastomoz yapıldı. Sonuç olarak uygulanan yöntemin özellikle deneyimli kişilerce yapıldığında kabul edilebilir morbiditesi olan başarılı bir yöntem olduğu görüşündeyiz.

Keywords: Tracheal stenosis, end-to-end anastomosis, median sternotomy.