Case Report

Lobular capillary hemangioma of the middle turbinate

10.2399/tao.06.001

  • Kübra Akman
  • Erdinç Aydın
  • Özlem Özen
  • Levent Naci Özlüoğlu

Received Date: 22.12.2005 Accepted Date: 22.05.2006 Turk Arch Otorhinolaryngol 2007;45(1):48-51

Lobular capillary hemangioma is believed to be a benign, pedunculated vascular tumor that generally originates from the skin and mucous membranes. Rarely, this tumor is seen in the nasal cavity. To our knowledge, there are few reports of nasal cavity lobular capillary hemangiomas in the English literature.

We present an 81-year-old man with complaints of recurrent epistaxis and left nasal blockage. He was found to have a lobular capillary hemangioma originating from the medial aspect of the left middle turbinate. Capillary hemangioma should be considered in the differential diagnosis of nasal masses. This tumor can present atypically with no predisposing factors, in old age, in unpredicted locations, and with an ulcerative necrotic appearance such as in the following case.

ÖZET

Lobüler kapiller hemanjiyom, vasküler, pediküllü, benign bir tümördür. Çoğunlukla cilt ve muköz membranlardan köken almaktadır. Nadiren nazal kavitede yerleşim gösterir. Literatürde, nazal kavite yerleşimli lobüler hemanjiyom ile ilgili az sayıda yayın bulunmaktadır. Kliniğimize, tekrarlayan burun kanaması ve sol burun tıkanıklığı şikayetiyle başvuran 81 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Hastanın sol orta konkasının medial tarafında lokalize lobüle kapiller hemanjiyom tespit edilmiştir. Nazal kavitelerin ayırıcı tanısında lobüler kapiller hemajiyom akılda tutulmalıdır. Ayrıca tümörün sunulan olguda olduğu gibi atipik bir biçimde predispozan faktör olmadan, ileri yaşta, beklenmeyen lokalizasyonda ve ülsere görünümde olabileceği de unutulmamalıdır.

Keywords: Lobular capillary hemangioma, nasal cavity, middle turbinate