Case Report

Laryngeal Verruca Vulgaris Presenting with Dysphonia: A Case Report

10.5152/tao.2017.2769

  • Sibel Yıldırım
  • Zahide Çiler Tezcaner
  • Tural Fatullayev
  • Gürsel Dursun

Received Date: 28.08.2017 Accepted Date: 08.10.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(4):184-186

Verruca vulgaris is a common skin lesion that is associated with human papilloma virus and is observed on the surface of skin. Verruca vulgaris is rarely seen in mucosal membranes. Atypical locations may be confused with verrucous carcinoma. The incidence of laryngeal verruca vulgaris has not yet been reported in the literature. Differential diagnoses in histopathological examinations include keratosis, squamous papilloma, verrucous hyperplasia, and verrucous carcinoma. Distinguishing disease from verrucous carcinoma is particularly important because the treatment approach can be altered. In this report, we present a rare case of laryngeal verruca vulgaris that was diagnosed on the basis of histopathological features.

ÖZET

Verruka vulgaris, human papilloma virüsün etken olduğu, sık karşılaşılan cilt lezyonudur. Mukozal membranlarda nadiren görülürler. Atipik yerleşim gösterenler verrüköz karsinoma ile karıştırılabilirler. Laringeal verruka vulgaris insidansı literatürde henüz bildirilmemiştir. Histopatolojik incelemede ayırıcı tanılar arasında keratoz, skuamöz papilloma, verrüköz hiperplazi ve verrüköz karsinoma bulunur. Verrüköz karsinomadan ayırt etmek tedavi yaklaşımını değiştireceği için özellikle önemlidir. Bu çalışmada histopatolojik özellikleri ile tanı konulabilen nadir görülen larenks yerleşimli bir verruka vulgaris olgusu sunulmuştur.

TR PDF

Keywords: Dysphonia, larynx, verruca vulgaris