Case Report

Laryngeal Paraganglioma Causing Airway Obstruction: A Case Report

  • Harun Üçüncü
  • Bülent Aktan
  • Yavuz Sütbeyaz
  • Fazlı Erdoğan
  • Suat Eren

Received Date: Accepted Date: 20.12.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2005;43(1):37-41

Paragangliomas are neuroendocrine tumours commonly seen in the adrenal gland. The commonest paraganglioma that arises from extra-adrenal sites is carotid body. Paragangliomas are rarely seen in the larynx. It is, however, important to consider paragangliomas of the larynx in the differential diagnosis of the laryngeal masses. This study introduces a 63-year-old man who has been suffering from hoarseness for 18 months and has begun to experience dyspnea in recent times and who has had an operation due to the diagnosis of a laryngeal mass. The histopathologic result of the patient who was operated using laryngofissur procedure turned out to be paraganglioma. There was no recurrence in the postoperative 9th month. As in our case, considerably large-sized paragangliomas may be excised with laryngofissur procedure. However, surgeons have to be alert due to the serious bleeding risk during the local excision.

ÖZET

Paragangliomalar sıklıkla adrenal bezde görülen nöroendokrin tümörlerdir. Adrenal bez dışı dokulardan en sık kaynaklanan paraganglioma karotid cisimciğidir. Paragangliomalar larenkste oldukça nadiren görülürler. Bununla beraber laringeal kitlelerin ayırıcı tanısında paraganliomaları da düşünmek gereklidir. Bu çalışmada 63 yaşında, 18 aydır ses kısıklığı, son zamanlarda da solunum sıkıntısı şikayetiyle kliniğimize başvuran ve laringeal kitle tanısıyla opere edilen bir olgu sunulmuştur. Laringofissur yöntemiyle opere edilen hastanın histopatolojik sonucu paraganglioma olarak geldi. Postopera-tif dokuzuncu aydaki kontrolde nükse rastlanmadı. Bu olguda olduğu gibi büyük boyutlu paragangliomalar laringofissur yöntemiyle eksize edilebilir. Bununla beraber eksizyon sırasında oluşabilecek ciddi kanamalardan dolayı tetikte olunmalıdır.

Keywords: Paraganglioma, larynx, neuroendocrine tumour, vascular tumour.