Case Report

Laryngeal myxoma mimicking intracordal cyst

10.5152/toa.2012.08

  • Deniz Kanlıada
  • Bora Başaran
  • Özgür Mete
  • Kemal Değer

Turk Arch Otorhinolaryngol 2012;50(2):26-27

Myxoma is a rare benign mesenchymal tumor, and occurs most commonly in the mandible and maxilla in the head and neck region. Myxoma of the larynx is extremely rare and is frequently misdiagnosed as a vocal polyp. We report a myxoma arising from the right vocal fold presented with a 3 years history of intermittent dysphonia in a 42-year-old female who was pre diagnosed as an intracordal cyst.

ÖZET

Miksoma oldukça nadir görülen benign mezenkimal bir tumor olup, baş boyun bölgesinde en sık olarak mandibula ve maksillada oluşur. Larengeal miksoma ise oldukça nadir olup sıklıkla vocal kord polibi olarak yanlış tanı alır. Bu yazıda 3 yıldır devam eden ses kısıklığı şikayetiyle başvuran ve sağ kord kaynaklı intrakordal kist ön tanısı alan 42 yaşında bayan miksoma olgusu sunulmuştur.

Keywords: Myxoma, larynx, vocal cord, intracordal cyst