Case Report

Laryngeal candidiasis due to inhaled corticosteroid: a case report

  • Utku Kubilay
  • Ozan Seymen Sezen
  • Mahmut Özkırış
  • Temel Coşkuner
  • Şeref Ünver

Received Date: Accepted Date: 29.03.2005 Turk Arch Otorhinolaryngol 2005;43(4):224-228

Inhaled corticosteroids effect on terminal bronchials. 90% of inhaled doses accumulates on upper respiratory tract and predispose candidial infection. 54-year-old asthmatic female patient using inhaled corticosteroids continuously for the last five years, admitted to our clinic with dysphonia and dysphagia. In indirect and laryngovideostroboscopic examination, diffuse patchy white exudate on erythematous mucosa was observed on both vocal folds, piriform sinuses, valleculas and oropharynx. Candida albicans was grown in oropharyngeal smear. The patient was diagnosed with laryngeal candidiasis due to inhaled corticosteroids.

ÖZET

inhale kortikosteroidler etkilerini terminal bronşiollerde gösterirler. inhale edilen dozun %90'ı üst solunum yolunda birikmektedir ve biriken steroid sağlıklı bireylerde kandidiyal enfeksiyon gelişimine pre-dispozisyon oluşturmaktadır. Astım bronşiale hastası olan ve son 5 yıldır sürekli kortikosteroid içeren spreyler kullanan 54 yaşında bayan hasta kliniğimize yutma güçlüğü ve ses kısıklığı şikayeti ile başvurdu. indirekt ve videolarengoskopik incelemesinde vokal kordlar, her iki piriform sinüs, her iki valleküla ve orofarenkste diffüz eritem-li mukoza üzerinde yer yer beyaz eksüda ile karşılaşıldı. Orofarenks-teki lezyonlardan alınan kültürde Candida albicans üredi. Hastada inhale steroid kullanımı sonucu gelişen larengeal kandidiyazis sonucuna varıldı.

Keywords: Inhaled corticosteroid, dysphonia, laryngeal candidiasis.