Case Report

Large maxillary ameloblastoma: a case report

10.2399/tao.08.007

  • Güçlü Kaan Beriat
  • Hande Ezerarslan
  • Şafak Dağlı
  • Sezer Kulaçoğlu

Received Date: 10.03.2008 Accepted Date: 09.04.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(2):93-98

Ameloblastoma is a rare epithelial tumor of odontogenic origin. Ameloblastoma is mostly encountered in the mandible but it is rarely seen in maxilla. It may reveal difficulties in distinguishing other odontogenic and non-odontogenic jaw tumours because it can mimic symptoms and diagnosis of these. Although it is considered as a benign disease it can grow very rapidly and infiltrate the surrounding tissues. The lesions in the maxilla tend to be more extensive and invasive than those in the mandible because of the lesser amount of dense cortical bone. This case report presents one of the large maxillary ameloblastomas with an extention to periorbital tissues, infratemporal fossa, paranasal sinuses, hard palate and premaxillary subcutaneous tissue.

ÖZET

Ameloblastoma, odontojenik kökenli, nadir bir epitelyal tümördür. Ameloblastomaya çoğulukla mandibulada rastlanırken, nadiren maksillada da görülür. Diğer odontojenik ve no-nodontojenik çene tümörlerinin semptomlarının ameloblas-tomla benzer olması nedeni ile ayırıcı tanıda zorluklar ortaya çıkar. Benign bir hastalık gibi düşünülse de hızlıca büyüyebilir ve çevre dokuları invaze edebilir. Maksillada kortikal kemik dokusunun daha ince olması nedeni ile maksillada yer alan lez-yonlar mandibulada bulunanlara göre daha invazivdir ve daha çok yayılma eğilimindedir. Bu olgu sunumunda periorbital dokular, infratemporal fossa, paranazal sinüsler, sert damak ve premaksiller subkutanöz dokuya yayılım gösteren, tedavisinde genel anestezi altında midfasiyel degloving ameliyatı uygulanan, büyük maksiller ameloblastom vakası sunulmuştur.

Keywords: Large ameloblastoma, maxilla, odontogenic tumor.