Case Report

Hyaline Vascular Castleman’s Disease: A Case Report

  • Ender İnci
  • Aydın Mamak
  • Levent Dereköylü
  • M. Güven Güvenç
  • Harun Cansız
  • Hilal Akı

Received Date: Accepted Date: 22.04.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(3):158-161

Castleman’s disease is a rare lymphoproliferative disorder that has a benign character and has no etiological factor. Three histological types have been described; hyaline vascular, plasma cell and mixed type. Usually it seems lymph node hyperplasia in mediastinum and rare solitary involvement of the neck. In hyaline vascular type total resection of the mass cure the disease but in multicentric type mortality rate is high. We report a 36-year-old woman with non-fixated solitary mass located in left cervical region. After total resection of the mass, made histological research and found hyaline vascular type Castleman’s disease. There are no complication or recurrence of the disease after one-year observation.

ÖZET

Castleman hastalığı reaktif lenf nodu hiperplazisine neden olan, benign özellikte, etyolojisi bilinmeyen, nadir görülen bir hastalıktır. Histolojik olarak hyalen vasküler, plazma hücreli ve mikst tip olmak üzere üç tipi mevcuttur. Genellikle mediasten-de lenf nodu hiperplazisi şeklinde görülürken, boyunda soliter tutulum nadirdir. Hyalen vasküler tipte kitlenin tam olarak çıkarılması ile tam tedavi sağlanırken multisentrik plazma hücreli tipte mortalite oranı yüksektir. Otuz altı yaşındaki bayan hastada boyun sol tarafta fikse olmayan, soliter kitle saptandı. Kitlenin tam rezeksiyonu sonrası yapılan histopatolojik incelemede hyalen vasküler Castleman hastalığı tanısı kondu. Yaklaşık bir yıldır takip altında bulunan hastada herhangi bir komplikasyon ve nüks saptanmadı.

Keywords: Hyaline vascular, Castleman’s disease, histology.