Case Report

Human Immunodeficiency Virus (HIV) Positive Case with Squamous Cell Larynx Cancer: Difficulties in the Choice of Treatment

10.5152/tao.2015.839

  • Özlem Ünsal
  • Bilge Türk
  • Meltem Akpınar
  • Mustafa Bağlı
  • Berna Uslu Coşkun

Received Date: 16.12.2014 Accepted Date: 24.06.2015 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(3):136-138

Squamous cell carcinoma of the larynx is rarely encountered in HIV (human immunodeficiency virus)-positive patients compared with HIV-associated malignancies. Standard protocols are absent for the management of laryngeal carcinoma in HIV-positive patients. HIV infection- associated immune suppression increases the mortality and morbidity of laryngeal carcinoma treatment. In the management of laryngeal carcinoma in HIV-positive patients, beside the clinical staging, the detection of CD4+ cell count is important. Regular antiretroviral treatment may have favorable effects in the management of laryngeal carcinoma. The treatment modality in the presented HIV-positive case with the diagnosis of laryngeal cancer was determined with a multidisciplinary approach.

ÖZET

Yassı hücreli larenks karsinomu, insan immun yetmezlik virüsü (HIV) pozitif hastalarda HIV ile ilişkisi kanıtlanmış diğer malignitelerden daha nadir görülür. HIV pozitif larenks karsinomlu hastaların tedavisinde standart protokoller bulunmamaktadır. HIV enfeksiyonuna bağlı oluşan immün baskılanma larenks karsinomu için uygulanacak tedavinin mortalite ve morbiditesini arttırmaktadır. Bu nedenle tedavi planlamasında hastaların yalnızca klinik evrelemesi değil, CD4+ hücre miktarının belirlenmesi de önem taşır. Düzenli antiretroviral tedavi larenks karsinomu tedavisinde olumlu katkılar sağlayabilir. Sunulan HIV pozitif larenks karsinomlu olguda tedavi, multidisipliner değerlendirme ile belirlenmiştir.

TR PDF

Keywords: Laryngeal cancer, HIV, treatment, retrovirus, immunodeficiency