Case Report

Huge guatr

10.5152/tao.2011.11

  • Remzi Doğan
  • İlker Koçak
  • Sabri Baki Eren

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(2):40-44

Substernal goiter is, space-occupying character within the chest cavity, mediastinuma growing that extended from the upper cervical goiter which may be of primary origin as well as mediastinal and this pathology of the thyroid gland which can cause symptoms of compression. Also known as mediastinal, intrathoracic or retrosternal goiter. Substernal goiter can lead to symptoms of compression, create potentially airway obstruction and the possibility of malignancy so that a condition that should be treated surgically. Our case 67-year old female patient has neck mass, respiratory distress, chest pain symptoms. Our case mass was filling the middle line, right and left lateral of the neck, cranial extension of submandibular gland, caudal extension in mediastinuma, forming egg shell calcification, displaced to the left that laryngeal air column and trachea, elongation of the aortic arch and pulmonary clonus. Because of these features with thyroid tissue found and case discussed with literature.

ÖZET

Substernal guatr, göğüs boşluğu içinde yer kaplayıcı niteliğe sahip olan ve büyük çoğunlukla servikal guatrın büyüyerek üst mediastinuma uzanım gösteren, bunun yanında primer mediasten orjinli de olabilen ve bası semptomlarına yol açabilen tiroid bezi patolojisidir. Mediastinal, intratorasik veya retrosternal guatr olarak da bilinir. Substernal guatr kompresyon semptomlarına yol açabilmesi, potansiyel hava yolu obstrüksiyonu yaratabilmesi ve malignite olasılığı göz önünde bulundurulduğunda cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Vakamızda 67 yaşında kadın hastada boyunda kitle, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı şikayetleri mevcuttu. Vakada boynun orta hattını, sağ ve sol lateralini dolduran, kranialde submandibular beze kaudalde mediastene uzanım göstererek yumurta kabuğu şeklinde kalsifikasyon oluşturan, larengeal hava sütünunu ve trakeayı sola doğru deplase eden, arkus aorta ve pulmoner klonusda elongasyon yapan tiroid dokusu bu özelliklerinden dolayı özellikli bulunmuş ve olgu literatür eşliğinde tartışılarak sunulmuştur.

Keywords: Goiter, huge, substernal, mediastinuma.