Research Article

Histopathological Changes in the Oral Mucosa of Diabetic Rats

  • Ahmet Özdoğan
  • Fatih Öktem
  • Ferhat Oğuz
  • H. Murat Yener
  • Refiye Yanardağ
  • Özlem Özsoy
  • Sibel Erdamar

Received Date: Accepted Date: 18.03.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2002;40(3):180-184

Diabetes mellitus is a multisystem disease which mainly affects carbohydrate, lipid and protein metabolisms. Long-term complications of this disease in blood vessels, kidneys, eyes and nerves are the major causes of morbidity and mortality. In this study we tried to demonstrate histopathological alterations in the oral mucosa of diabetic rats.

ÖZET

Diabet vücuttaki pek çok sistemi etkileyen karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması ile ilgili bir rahatsızlıktır. Vasküler sistem başta olmak üzere böbrekler, gözler ve sinirler üzerindeki uzun dönem etkileri başlıca morbidite ve mortalite sebepleridir. Biz bu çalışmamızda diabetik sıçanların ağız mukozasında meydana gelen histopatolojik değişiklikleri göstermek istedik.

Keywords: Diabetes mellitus, buccal mucosa, histopathologic changes.