Case Report

High-Grade Basal Cell Adenocarcinoma Arising from the Parotid Gland: A Case Report and Review of the Literature

10.5152/tao.2017.2737

  • Çağatay Han Ülkü
  • Pembe Oltulu
  • Mustafa Cihat Avunduk

Received Date: 17.08.2017 Accepted Date: 12.10.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(4):187-190

Basal cell adenocarcinomas are exceptionally rare and were first included in the histopathological classification of salivary gland tumors by the World Health Organization in 1991. These tumors are generally described as a low-grade malignancy with rare regional or distant metastasis. However, 48 basal cell adenocarcinoma cases arising from the major salivary glands have been described as high-grade malignancy in the English literature. Surgical excision and possible postoperative radiotherapy is the treatment of choice. Close follow up is mandatory for early detection of possible local recurrence. A 66-year-old female with high-grade basal cell adenocarcinoma of the parotid gland was presented in this study. Total parotidectomy with protection of the facial nerve integrity and postoperative radiotherapy were performed. At the most recent follow-up examination, 24 months after the surgery, the patient had no complaints and there was no sign of disease recurrence.

ÖZET

Bazal hücreli adenokarsinomlar son derece nadir görülür ve ilk kez 1991 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tükrük bezi tümörleri histopatolojik sınıflamasına dahil edilmiştir. Bu tümörler genel olarak nadiren bölgesel ya da uzak metastaz ile birlikte olan düşük dereceli maligniteler olarak tanımlanırlar. Bununla birlikte, İngilizce literatürde major tükrük bezi kaynaklı 48 bazal hücreli adenokarsinoma, yüksek dereceli malignite olarak tanımlanmıştır. Cerrahi eksizyon ve olası postoperatif radyoterapi tedavi seçeneğidir. Yakın izlem, olası lokal nüksün erken belirlenmesi için gereklidir. Bu çalışmada, altmış altı yaşında parotis bezinde yüksek dereceli bazal hücreli adenokarsinomu olan bir kadın hasta sunuldu. Fasiyal sinir bütünlüğü korunarak total parotidektomi ve postoperatif radyoterapi uygulandı. Cerrahiden 24 ay sonra yapılan son kontrol muayenesinde, hastanın yakınması ve hastalık nüksüne ait herhangi bir bulgu yoktu.

TR PDF

Keywords: Basal cell adenocarcinoma, salivary gland, parotid, treatment