Case Report

Giant Cell Reparative Granuloma in the Maxilla and Mandibula

10.5152/tao.2014.5114

  • Elif Akdere
  • Hanifi Kurtaran
  • Nebil Ark
  • Kadriye Şerife Uğur
  • Alper Yüksel
  • Timur Songür
  • Mehmet Gündüz

Received Date: 21.07.2013 Accepted Date: 05.02.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(1):36-38

Giant cell reparative granuloma is a disease with an unknown etiology, characterized of benign locally aggressive lesions invading mandible and maxilla in the head and neck region. These lesions usually present as a mass and cause deformities at bony structures. The use of various medical and surgical procedures in the treatment of the disease with its rare occurrence makes these lesions interesting. In this case report we present a 47 years old female patient who had a painful swelling in the left lower left jaw and oral cavity since 8 months. After her complaints proceeded despite medical therapy, she has been operated and pathology report confirmed a giant cell reparative granuloma. We also discuss differential diagnosis and the achievements in treatment procedures.

ÖZET

Dev hücreli reperatif granülom, etyolojisi tam olarak bilinmeyen, baş-boyun bölgesinde sıklıkla mandibula ve maksillayı tutan, benign karakterli ancak bazen lokal agresif seyir gösteren lezyonlardır. Tutulum bölgesinde genellikle kitle oluşturarak ve kemik yapıda deformite yaparak belirti verirler. Tedavisinde farklı medikal ve cerrahi yöntemlerın uygulanması ve nadir görülmesi lezyonu ilginç kılmaktadır. Biz bu olgu sunumunda sol alt çene ve ağız içinde 8 aydır bulunan ağrılı şişlik, şikayetiyle başvuran, 47 yaşında bayan hastayı sunduk. Medikal tedaviye rağmen şikayetlerinin artması üzerine ameliyat edilen hastanın patoloji incelemesi dev hücreli reperatif granulom olarak rapor edildi. Ayırıcı tanı ve tedavi de ki gelişmeler de tartışıldı.

TR PDF

Keywords: Giant cell reparative granulom, partial maxillectomy, hemimandibulectomy