Case Report

Fibrosarcoma of the ethmoid region

10.5152/tao.2011.09

  • Seçil Bahar Akyol
  • N. Tan Ergin

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(2):33-35

In the treatment of head and neck malignancies, radiation therapy is an important adjunct. On the other hand exposure to the radiation is accepted as to induce sarcomas. Also tumors; appearing in the previously irradiated areas also have been reported. These tumors are with different histological features from the original tumors and named as irradiation induced tumours. Irradiation induced tumors following irradiation for head and neck cancers are quite rare, and very few of them are soft tissue sarcomas. We report a very rare case of fibrosarcoma of the head and neck following radiation therapy for orbital rhabdomyosarcoma.

ÖZET

Baş boyun kanserlerinin tedavisinde radyoterapi önemli bir tedavi yöntemidir. Diğer taraftan radyasyona maruziyet sarkom gelişimine yatkınlık sağlayan nedenlerden biri kabul edilir. Radyoterapi gören alanlarda tumor gelişimi de çeşitli yayınlarda yeralmıştır. Bu tümörler radyoterapinin indüklediği tümörler olarak adlandırılırlar ve ilk tümörden farklı histolojik özellikler taşırlar. Bu tümörlere çok nadir rastlanır ve oldukça küçük bir kısmını yumuşak doku sarkomları oluşturur. Bu makalede orbital rabdomyosarkom için radyoterapi gören ve takiplerinde fibrosarkom gelişen bir olgu yeralmaktadır.

Keywords: Radiation therapy, sarcoma.