Case Report

False-Positive Laryngeal FDG Uptake During PET/CT Imaging: Reinke’s Edema

10.5152/tao.2018.3123

  • Osman Erdoğan
  • Onur İsmi
  • Rabia Bozdoğan Arpacı
  • Yusuf Vayısoğlu
  • Cengiz Özcan

Received Date: 24.12.2017 Accepted Date: 13.02.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(2):114-116

Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is frequently used for diagnosing, staging, and following-up various malignancy types because it provides information on the site and metabolic activity of the tumor. Fluorodeoxyglucose (FDG) uptake by the normal laryngeal tissue is symmetric and low, whereas that under some non-malignant conditions of the larynx, such as vocal cord paralysis and Teflon granuloma, is asymmetrically increased. We reported the first case of histologically proven Reinke’s edema causing false-positive laryngeal FDG uptake on PET/CT imaging. A clinician must be aware of these rare benign lesions in the case of increased FDG uptake, and histopathological investigation is mandatory to rule out malignancy for suspicious cases.

ÖZET

Pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT), tümörün bölgesi ve metabolik aktivitesi hakkında bilgi sağladığı için, çeşitli malignite tiplerinin tanısı, evrelemesi ve izlemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Vokal kord paralizisi ve teflon granülomu gibi larinksin bazı malign olmayan durumlarında asimetrik florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu olurken, normal laringeal dokuda FDG tutulumu simetrik ve az miktardadır. PET/BT görüntülemede yanlış pozitif laringeal FDG tutulumuna neden olan histolojik olarak kanıtlanmış Reinke ödemli olguyu literatürde ilk olarak raporladık. Artmış FDG tutulumunda, klinisyen nadir benign lezyonlar hakkında farkındalık sahibi olmalıdır ve şüpheli olgularda malignensinin histopatolojik inceleme ile dışlanması zorunludur.

TR PDF

Keywords: Larynx, Reinke’s edema, benign, vocal cord, PET/CT