Research Article

Facial nerve schwannomas: management and facial function results

10.2399/tao.05.071

  • Pablo Casas
  • Luis Lassaletta
  • Maria Jose Sarriá
  • John Gavilán

Received Date: 11.11.2005 Accepted Date: 31.07.2006 Turk Arch Otorhinolaryngol 2007;45(1):26-32

Objectives:

To evaluate the clinical features, diagnosis, treatment options, surgical approaches, and postoperative functional results of facial nerve schwannomas.

Methods:

The charts of patients affected by facial nerve (FN) schwannomas that were surgically treated at La Paz Hospital between 1992 and 2003 were retrospectively analyzed. Eight cases were included in the study. For all of the patients, the following variables were recorded: age at surgery, sex, initial symptoms, evolution of the facial palsy, lenght of facial palsy, preoperative and postoperative hearing levels, extent of the tumor, surgical approach, facial nerve repair technique, eye closure achievement and length of the follow-up. Preoperative and postoperative FN function was graded according to the House-Brackmann scale.

Results:

All patients had some degree of facial dysfunction at the time of surgery, facial palsy being the first symptom in 4 patients. Seven patients were affected by conductive or sensorineural hearing loss before surgery. Five patients presented with tinnitus, three with instability, three with pain, and one with othorrea. Lesions were located along the entire length of the nerve. A correct preoperative diagnosis of facial schwannoma was made in 4 cases. The FN was involved by the tumor and had to be interrupted and reconstructed in all the cases. All patients showed a postoperative facial grade III or IV.

Conclusion:

FN schwannomas should be considered in the differential diagnosis of facial nerve paralysis. However the possibility of normal facial motor function may be considered. As different therapeutic options may be adopted, the management must be individualized, and implication of the patient in the final decision is recommended.

ÖZET

Amaç:

Fasiyal sinir schwannomlannın klinik özellikleri, tanısı, tedavi seçenekleri, cerrahi yaklaşımları ve postoperatif fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntem:

1992-2003 yılları arasında, La Paz Hastanesi'nde cerrahi tedavileri gerçekleştirilen fasiyal schwannomlu hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya 8 olgu alındı. Hastaların hepsi için şu değişkenler kaydedildi: cerrahi girişimin olduğu tarihteki yaşı, cinsiyet, başlangıç semptomları, fasiyal paralizinin gelişimi, süresi, ameliyat öncesi ve sonrası işitme düzeyleri, tümörün yerleşim düzeyi, cerrahi yaklaşım, fasiyal onarım tekniği, göz yumma yeteneği ve takip süresi. Ameliyat öncesi ve sonrası fasiyal sinir fonksiyonları House-Brackmann skalasına göre derecelendirildi.

Bulgular:

Bütün hastalarda cerrahi girişimin olduğu tarihte çeşitli derecelerde fasiyal disfonksiyon vardı ve 4 hastada fasiyal paralizi ilk semptomdu. Yedi hastada, ameliyattan önce iletim tipi ya da sensö-rinöral işitme kaybı söz konusuydu. Beş hastada tinnitus, 3 hastada instabilite, 3 hastada ağrı, ve bir hastada da otore saptanmıştı. Lez-yonlar sinirin bütün uzunluğu boyunca yerleşim göstermekteydi. Dört olguya ameliyat öncesi doğru olarak fasiyal schwannom tanısı konmuştu. Olguların hepsinde fasiyal sinir tümör tarafından tutulmuştu ve eksize edilerek rekonstrükte edilmişti. Hastaların hepsi postoperatif III. ya da IV. fasiyal fonksiyon derecesi göstermekteydi.

Sonuç:

Fasiyal sinir schwannomları fasiyal sinir paralizilerinin ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte normal fasiyal motor işlev olasılığı da düşünülebilir. Farklı tedavi seçenekleri benim-senebilirse de son karar, tedavi hastaya göre kişiselleştirilerek önerilmelidir.

Keywords: Facial nerve schwannoma, facial paralysis, surgical treatment