Original Investigation

Evaluation of Inner Ear Damage by Using Otoacoustic Emissions in Patients Who Underwent Mastoidectomy and Tympanoplasty Operations in the Early Period

10.5152/tao.2015.935

  • Kadir Özdamar
  • Hasan Emre Koçak
  • Salih Aydın
  • Ümit Taşkın
  • Kadir Yücebaş
  • Mehmet Faruk Oktay

Received Date: 12.02.2015 Accepted Date: 24.08.2015 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(3):93-99

Objective:

We aim to demonstrate inner ear damage caused by drilling in the early period. Healthy contralateral ears of patients who underwent mastoidectomy using drill or tympanoplasty without using drill were compared.

Methods:

A total of 38 patients (mastoidectomy: 22, tympanoplasty: 16) who were diagnosed as chronic otitis media and were scheduled for surgery were included. Distortion product (dp) otoacoustic emissions measurements were performed on healthy contralateral ears of patients on pre- and post-operative 1. hour, 1. day, 2. day, 3. day, and 4. day.

Results:

In mastoidectomy group, dp otoacoustic emission values on post-operative 1. hour, 1. day, 2. day, 3. day, and 4. day at a frequency of 4000 Hz were significantly lower than in tympanoplasty group (p<0.05). In mastoidectomy group, dp values on post-operative 1. hour, 1. day, 2. day, 3. day, and 4. day at 4000 Hz significantly decreased in comparison with pre-operative period (p<0.05). In comparison with pre-operative period, decrease in dp values on post-operative 1. hour, 1. day, and 2. day at 4000 Hz in mastoidectomy group is significantly higher than those in tympanoplasty group (p<0.05). In tympanoplasty group, dp values on post-operative 1. hour at 4000 Hz significantly decreased in comparison with pre-operative period (p<0.05).

Conclusion:

Drilling used in mastoidectomy operation damage healthy contralateral ears by causing acoustic trauma. This damage can be determined by otoacoustic emissions in the early period. According to our study, hearing loss is temporary and more distinct at higher frequencies.

ÖZET

<

Amaç:

Tur kullanımına bağlı iç kulak hasarını erken dönemde göstermeyi amaçladık. Bu amaçla tur kullanılan mastoidektomi ve tur kullanılmayan timpanoplasti ameliyatı olan hastaların sağlıklı karşı kulakları karşılaştırıldı.

Yöntemler:

Çalışmaya kronik otitis media tanısı konulan ve cerrahi planlanan toplam 38 (mastoidektomi: 22, timpanoplasti: 16) hasta dahil edildi. Tüm hastaların sağlıklı karşı kulaklarının preoperatif ve postoperatif 1. saat, 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün distorsiyon ürünü otoakustik emisyon değerleri ölçüldü.

Bulgular:

Mastoidektomi grubunda postoperatif 1. saat, 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün de 4000 Hertz (Hz) frekanslarında distorsiyon ürünü (dp) otoakustik emisyon değerleri timpanoplasti grubundan anlamlı (p<0.05) olarak daha düşüktü. Mastoidektomi grubunda postoperatif 1. saat, 1. gün, 2. gün, 3.gün, 4. gün 4000 Hz ferekansında dp değeri preoperatif döneme göre anlamlı (p<0.05) azalmıştır. Mastoidektomi grubunda preoperatif döneme göre postoperatif 1. saat, 1. gün, 2. günde 4000 Hz frekansında dp değerlerindeki azalma timpanoplasti grubundan anlamlı (p<0.05) olarak daha yüksekti. Timpanoplasti grubunda postoperatif 1. saat 4000 Hz frekansında dp değeri preoperatif döneme göre anlamlı (p<0.05) azalmıştır.

Sonuç:

Mastoidektomi ameliyatında kullanılan tur akustik travmaya bağlı olarak sağlıklı karşı kulakta hasar oluşturur. Bu hasar erken dönemde otoakustik emisyon ile tespit edilebilir. Bizim çalışmamıza göre işitme kaybı geçicidir ve yüksek frekanslarda daha belirgindir.

a href="http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_43324/tao-53-93.pdf">TR PDF

Keywords: Acoustic trauma, distortion product otoacoustic emissions, hearing loss, mastoidectomy