Research Article

Evaluation of middle ear joints with audiometric study in patients with rheumatoid arthritis

  • Levent Şahin
  • İsmail Özdemir
  • Çağlar Çallı
  • Aylin Kopar
  • Kadir Sezgin
  • Ercan Pınar

Received Date: Accepted Date: 20.12.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(4):204-209

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic disease of unknown etiology, manifested primarily by inflammatory arthritis of peripheral joints. In middle ear, incudomalleal and incudostapedial joints may be affected. In this paper we researched middle ear joints with pure-tone audiometry, impedance audiometry and some vocal, supraliminary audiometry tests in rheumatoid arthritis patients. As a conclusion, in this study, middle ear joints of the patients with RA may effect as subclinical, but significant differences were not found between patient and control groups.

ÖZET

Romatoid artrit, özellikle diartroz tipi eklemlerin sinovyal membranlarının inflamasyonu ile karakterize multisistemik bir hastalıktır. Orta kulakta yer alan inkudomalleolar ve inkudosta-pedial eklemler gerçek diartroz tipi eklemler olmaları nedeniyle, vücuttaki diğer eklemler gibi benzer romatizmal lezyonlara maruz kalabilir. Bu çalışmada romatoid artrit tanısı alan 30 hasta, orta kulak eklemlerinin muhtemel tutulumu; pür ton odyo-metri, timpanometri, akustik stapes refleksi ile bazı vokal ve supraliminer odyometri testleri yardımı ile araştırılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada romatoid artritli hastaların orta kulak eklemleri subklinik olarak etkilenebilir ancak hasta ve kontrol grupları arasında önemli farklılıklar saptanmamıştır.

Keywords: Rheumatoid arthritis, audiometry, middle ear joints.