Case Report

Endoscopic Excision of Cribriform Plate Schwannoma: A Case Report

10.5152/tao.2013.14

  • Arzu Yasemin Korkut
  • Orhan Gedikli
  • Adnan Somay

Received Date: 12.12.2012 Accepted Date: 04.01.2013 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(2):57-59

Although 25-45% of all schwannomas occur in the head and neck, nasal and paranasal sinus presentations are rare in the literature. Here we report the case of a 67-year-old woman with a nasal schwannoma. Computerized tomography (CT) showed the mass completely occluding the nasal passage with evidence of a secondary maxillary sinusitis. A preoperative biopsy suggested the presence of a benign schwannoma. She underwent a complete endoscopic sinus surgery to remove the mass arising from the cribriform plate. Six years after surgery, the patient remains asymptomatic and without endoscopic evidence of recurrence. This case demonstrates that it is possible to achieve a complete excision of a nasal schwannoma endoscopically, which is similar to results observed for other benign nasal tumors.

ÖZET

Schwannomalar baş ve boyunda %25 ile 45 arasında görülmesine rağmen burun ve paranazal sinüslerde çok daha ender rastlanırlar. Biz bu yazıda 67 yaşındaki nazal schwannomalı bir hastayı sunduk. Bilgisayarlı tomografide kitlenin tüm nazal kaviteyi bloke ederek sekonder maksiller sinüzite neden olduğu görüldü. Preoperatif biyopside benign schwannoma tanısı kondu. Kribriform plateden kaynaklanan kitle endoskopik sinus cerrahisi ile eksize edildi. Cerrahiden 6 yıl sonrası hasta asemptomatik idi ve endoskopik muayenede rekürrens görülmedi. Bu vaka bize nazal schwannomaların da, diğer benign nazal tümörler gibi tamamının endoskopik olarak eksizyonunun mümkün olduğunu göstermiştir.

Keywords: Schwannoma, nose, endoscopy