Research Article

Distribution of the Lymph Nodes in Neck Dissection Materials: Pathological Analysis

  • Selçuk İnanlı
  • Elif Ayanoğlu
  • Alper Tutkun
  • Çağlar Batman
  • Cüneyd Üneri
  • Mehmet Ali Şehitoğlu
  • Handan Kaya

Received Date: Accepted Date: 14.03.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(3):195-198

Objectives:

To analyze the lymph nodes in various neck dissections based on pathological analysis.

Material and Method:

The neck specimens of 86 patients who underwent neck dissection for head and neck malignancies in the last 10 years were reviewed retrospectively. The number of lymph nodes documented by pathologic microscopic examinations was recorded. The neck dissection technique and the number of lymph nodes removed were compared.

Results:

101 neck spesimens of 86 patients were reviewed (15 cases had bilateral neck dissection). The patients were grouped according to the non-lymphatic structures preserved during neck dissection. 50 radical neck dissections (Group 1), 28 modified radical neck dissections sparing the eleventh cranial nerve (Group 2), 13 functional neck dissections sparing the eleventh cranial nerve, internal jugular vein and sternocleoidomastoid muscle (Group 3) were documented. The remaining 10 cases had other modifications of neck dissections.

Conclusion:

The number of lymph nodes in the neck specimens decreases as the number of non- lymphatic structures preserved during neck dissection increases.

ÖZET

Amaç:

Çeşitli boyun diseksiyonu modifikasyonlarında lenf nod-larının patolojik analizlere bağlı olarak dağılımını incelemek.

Gereç ve Yöntem:

Kliniğimizde son 10 yılda çeşitli baş ve boyun kanserleri nedeni ile boyun diseksiyonu uygulanan olguların boyun spesimenleri retrospektif olarak incelendi. Boyun spe-simenlerinde patolojik mikroskopik incelemeler sonucunda saptanan lenf nodlarının sayısı kaydedildi. Boyun diseksiyonu tekniği ve çıkarılan lenf nodlarının sayısı karşılaştırıldı.

Bulgular:

Boyun diseksiyonu uygulanmış olan 86 olgunun 101 boyun spesimeni incelendi (15 olguya bilateral boyun diseksiyonu uygulandı.) Olgular boyun diseksiyonu sırasında korunan lenfatik olmayan yapılara göre gruplandırıldılar. 50 radikal boyun diseksiyonu (Grup 1), 28 modifiye radikal boyun diseksiyonu 11. kranyal siniri koruyarak (Grup 2), 13 fonksiyonel boyun diseksiyonu 11. kranyal siniri, internal juguler veni ve sterno-kleidomastoid kası koruyarak (Grup 3) tespit edildi. Kalan 10 olguya ise değişik boyun diseksiyonu modifikasyonları uygulandı.

Sonuç:

Boyun diseksiyonu sırasında korunan lenfatik olmayan yapılar arttıkça çıkarılabilen lenf nodlarının sayısı azalmaktadır.

Keywords: Neck dissection, lymph node, head and neck tumors.