Research Article

Contralateral normal ear after mastoid surgery: evaluation by changes in acoustic reflexes

10.2399/tao.04.049

  • Erkan Karataş
  • Tamer Erdem
  • Murat Cem Miman
  • Orhan Özturan

Received Date: 20.10.2004 Accepted Date: 12.09.2007 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(2):58-62

Objectives:

The aim of this study was to evaluate the contralateral normal ear affected by burr noise with acoustic reflex measurements before and after mastoid surgery.

Methods:

Seventeen patients requiring mastoid surgery in their diseased ears, with contralateral otoscopically and audiologically normal ears were included in this study. Pure tone audiometry was performed in normal ears only at preoperative period, whereas acoustic reflex measurements were recorded preoperatively, at the immediate postoperative period (0th day) and at 1st to 4th postoperative days until similar results with the preoperative levels were obtained.

Results:

The amplitudes of the acoustic reflexes of the contralateral normal ears were found to be affected immediately after the surgery (p<0.01) and progressive improvements were detected with full recovery at 48 hours. These changes were mainly at around 1 and 2 kHz frequencies. None of the patients had permanent reflex deterioration.

Conclusion:

The burrs used during mastoid surgery can cause hearing threshold changes in both operated and contralateral ears. Despite of its being temporary consequences, drill generated noise should not be neglected, especially in patients with only-hearing ears. Better equipments, experienced surgeons and shorter drilling times are particularly advised.

ÖZET

Amaç:

Mastoid cerrahisi yapılan olguların tur gürültüsünden etkilenen karşı sağlam kulakları, akustik stapes reflekslerinin ölçümleri ile cerrahi öncesi ve sonrası değerlendirildi.

Yöntem:

Mastoid cerrahisi planlanan ve karşı kulakları sağlam olan 17 olgunun operasyon öncesi sağlam kulaklarının pür ton odyogramı ve akustik refleks ölçümleri yapıldı. Akustik refleks ölçümleri, operasyondan hemen sonra postoperatif 0. günden başlanarak, eşik düzeyleri preoperatif dönemdeki değere ulaşıncaya kadar günlük olarak takip edildi.

Bulgular:

Karşı kulakların akustik reflekslerinde mastoid cerrahisinden hemen sonra değişiklikler görüldü. Preoperatif dönemde var olan refleksler, operasyondan hemen sonra kayboldu (p<0.01). Bu değişiklikler daha çok 1 ve 2 kHz'de tespit edildi. Refleksler postoperatif 2. gün tekrar eski değerlerine yakın düzeye ulaştı. Hastalarda kalıcı değişiklikler oluşmadı.

Sonuç:

Mastoid cerrahisi sırasında kullanılan tur cihazından çıkan gürültü her iki kulağı da etkilemektedir. Cerrahi esnasında akustik refleksler iç kulağı korumaktadır. Refleks değişiklikleri kalıcı olmamasına rağmen tek işiten kulağa sahip hastalarda dikkatli olmak gerekir. iyi ekipman, deneyimli cerrah ve kısa turlama süresi önerilir.

Keywords: Mastoid surgery, noise, acoustic reflex.