Case Report

Congenital laryngeal cyst in the newborn

10.2399/tao.07.020

  • Şahin Öğreden
  • Emin Karaman
  • Hüseyin Işıldak
  • As›m Kaytaz

Received Date: 21.06.2007 Accepted Date: 21.02.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(2):99-102

Benign congenital laryngeal cyst is a rare entity in the newborn. It may cause acute respiratory distress in the newborns in the postpartum period. Then, emergent endotracheal intubation or tracheotomy may be needed. After securing the airway further investigations are made. Clinically, in the differential diagnosis of laryngocele congenital laryngeal lesions such as laryngeal saccular cyst must be considered. We discuss in our article a newborn patient who was admitted to our clinic after he was operated twice because of respiratory distress in the pediatric surgery department after which his symptoms were not relieved. Current therapy methods and literature are discussed.

ÖZET

Benign konjenital larengeal kist yeni doğanlarda çok nadir görülen ve doğum sonrasında acil solunum sıkıntısına neden olabilen bir hastalıktır. Bu tip olgularda acil endotrakeal entübas-yon ya da trakeotomi gerekebilir. Güvenilir hava yolu sağlandıktan sonra teşhis için gerekli araştırma yapılır. Klinik olarak laringosel, larengeal sakküler kist gibi konjenital larengeal lez-yonlarla karıştırabilir. Biz de yazımızda doğum sonrasında solunum sıkıntısı nedeniyle çocuk cerrahisinde iki kez opere edilen ve rahatlamaması üzerine kliniğimize sevk edilen bir konjenital larengeal kist olgusunda, literatür ışığında, teşhis ve tedavi metodlarını tartıştık.

Keywords: Laryngocele, saccular cyst, congenital laryngeal cyst.