Case Report

Congenital cervical teratomas: clinical approach

10.2399/tao.06.014

  • Cüneyt Atabek
  • lhami Sürer
  • Bahadır Çalışkan
  • Suzi Demirbağ
  • Haluk Öztürk
  • Abdülkerim Temiz

Received Date: 08.06.2008 Accepted Date: 20.11.2007 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(2):122-125

Congenital cervical teratomas are rare, representing 3% of teratomas in childhood. Although mostly benign, they are associated with a high mortality rate due to respiratory distress and require immediate surgical excision. If not promptly managed with surgical resection, the mortality rate of cervical teratomas, is very high and reaches to 80–100%. In recent years, congenital cervical teratomas are frequently diagnosed on the antenatal sonogram and delivered in elective conditions. The first step in postnatal period is usually immediate endotracheal intubation due to respiratory distress. The diagnosis is usually suggested on the physical examination. The imaging investigation is essential for the proper diagnosis and preoperative planning. The most suitable treatment in cervical teratomas is surgical totally excision of the mass. In this paper we discussed congenital cervical teratomas with two cases.

ÖZET

Konjenital servikal teratomlar çocukluk çağı teratomlarının %3'ünü oluştururlar. Büyük çoğunluğu iyi huylu olmasına rağmen solunum yolları basısına bağlı olarak yüksek ölüm oranına sahiptirler ve acil cerrahi müdahale gerektirirler. Tedavi edilmeyen konjenital servikal teratomlu olgularda ölüm oranı %80 ile %100 arasındadır. Bu olgular günümüzde gebelik takibinde ultrasonografinin daha yaygın kullanımı sonucu genellikle antenatal tanı ile elektif koşullarda doğmaktadırlar. Doğum sonrası, solunum sıkıntısı nedeniyle gereken ilk tıbbi eylem, yenidoğanın endotrakeal entübasyonudur. Doğum sonrası tanı fizik muayene ile belirlenir. Görüntüleme yöntemleri, kesin tanı ve operasyon öncesi planlama için önemlidir. Konjenital servikal teratomlarda kitlenin cerrahi eksizyonu en uygun tedavi yöntemidir. Bu yazıda konjenital servikal teratomlu iki olgu ele alınmıştır.

Keywords: Cervical teratoma, congenital, surgery.