Original Investigation

Comparison of the Postoperative Mucociliary Clearance Time Between Patients who Underwent Septoplasty with and Without Nasal Packing

10.5152/tao.2013.20

  • İbrahim Çukurova
  • Murat Gümüşsoy
  • Erdem Mengi
  • Aytekin Yaz
  • Yusuf Yalçın
  • Orhan Gazi Yiğitbaşı

Received Date: 11.03.2011 Accepted Date: 12.06.2013 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(3):80-82

Objective:

To compare the postoperative mucociliary clearance time in septoplasty with and without nasal packing.

Methods:

Forty-six patients with nasal septal deviation (20 women, 26 men) were assessed in this study. The patients underwent septoplasty under local anaesthesia. Patients were divided in two groups. Merocell® nasal packing was performed in both of the nasal passages for septum stabilization in the first group (28 patients). On the second postoperative day nasal packing was removed and salin irrigation solution was started. Transseptal suturing was performed for nasal stabilization in the second group and at the sixth postoperative hour saline irrigation solution was started. Saccarine clearance test was performed preoperatively and postoperatively at the 7th day, and 3th month and the results were compared.

Results:

In the treatment of 46 patients with a mean age of 20-53, in the first group; preoperative mucociliary clearance time on the deviated side was 12.2 minutes and on the opposite side was 13.1 minutes. In the second group, preoperative mucociliary clearance time on the deviated side was 11.9 minutes, and on the opposite side 12.8 minutes. In the first group, the postoperative 1th week mucociliary clearance time on the deviated side was 12.5 minutes and on the opposite side was 13.2 minutes and in the second group on the deviated side was 10.1 minutes, and on the opposite side was 10.8 minutes. In the first group, at the postoperative 3th month mucociliary clearance time on the deviated side was 11.6 minutes and on the opposite side was 11.4 minutes while in the second group on the deviated side was 6.7 minutes, and on the opposite side was 7.8 minutes.

Conclusion:

The postoperative mucociliary clearance time in patients treated for septal deviation were evaluated. We have determined that the mucociliary clearance time was longer in the patients that underwent septoplasty with nasal packing.

ÖZET

Amaç:

Tamponlu ve tamponsuz septoplasti uygulanan hastalarda postoperatif mukosiliyer klirens zamanını karşılaştırmak.

Yöntemler:

Bu çalışmaya nazal deviasyonu olan 20’si kadın, 26’sı erkek 46 hasta alındı. Hastalara lokal anestezi altında septoplasti ameliyatı uygulandı. Hastalar 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba (28 hasta), septum stabilizasyonu için her iki nazal pasaja Merocell® tampon yerleştirildi. Postoperatif 2. gün tamponlar çıkarıldı ve salin solusyonu ile irrigasyon başlandı. İkinci gruba (18 hasta) septum stabilizasyonu için transseptal sütürasyon uygulandı ve postoperatif 6.saatte salin solusyonu ile irrigasyon başlandı. Tüm hastalara preoperatif, postoperatif 1. hafta ve 3. ayda sakarin klirens testi uygulandı ve sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular:

Yaş dağılımı 20 ile 53 arasında değişen 46 hastaya ait preoperatif nazal mukosiliyer klirens zamanı; birinci grupta deviye tarafta 12,2 dk, deviye olmayan tarafta ise 13,1 dk idi. İkinci grupta deviye tarafta 11,9 dk, deviye olmayan tarafta ise 12,8 dk idi. Postoperatif 1. haftada mukosiliyer klirens zamanı; birinci grupta deviye tarafta 12,5 dk, deviye olmayan tarafta 13,2 dk , ikinci grupta deviye tarafta 10,1 dk, deviye olmayan tarafta ise 10,8 dk saptandı. Postoperatif 3. ayda mukosiliyer klirens zamanı; birinci grupta deviye tarafta 11,6 dk, deviye olmayan tarafta 11,4 dk , ikinci grupta deviye tarafta 6,7 dk, deviye olmayan tarafta ise 7,8 dk saptandı.

Sonuç:

Nazal septal deviasyon nedeni ile opere edilen hastalarımızın postoperatif dönemdeki mukosiliyer klirens zamanı değerlendirildi. Sütürlü teknik ile opere ettiğimiz grupta mukosiliyer klirens zamanının, diğer gruba oranla daha hızlı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Mucociliary clearance, septoplasty, nasal septal deviation